Lyssna

Sex skolprojekt nominerade till Svenska eTwinningpriset

Som svenskt supportcenter för EU-programmet eTwinning, delar UHR varje år ut Svenska eTwinningpriset. Priset går till skolor vars lärare utfört ett utmärkt internationellt projekt registrerat på eTwinning-plattformen, där även eleverna, med hjälp av digitala arbetssätt, samarbetat med varandra över landsgränserna. Sex projekt är nominerade till årets pris.

I år delas priset ut i två kategorier: eTwinningprojekt – samarbete genom eTwinning på digital väg och Erasmus+ använder eTwinning – samarbete genom eTwinning där projektet även har finansiering från Erasmus+.

eTwinnings prisjury med medlemmar från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen i Sverige och UHR utser det slutliga vinnarprojektet som offentliggörs den 25 mars.

Finalisterna i kategorin eTwinningprojekt

Artistic Christmas Wishes 2019

Natasa Kolarevic, specialpedagog och biträdande rektor, Karlbergs skola, Stockholm. Partnerskola på Island.

Artistic Christmas Wishes 2019 är ett konstnärligt projekt för elever på lågstadiet och handlar om kunskap om artister i Sverige och på Island. Eleverna skapade till exempel målningar som var inspirerade av konstnärer i respektive land. Julkalendern presenterades med flera olika digitala verktyg och eleverna sjöng, delade låtar på modersmål och lärde sig fraser från varandras språk.

NeuroEnglish

Mili Modak, klasslärare på låg- och mellanstadiet, Tomtbergaskolan, Huddinge. Partnerskolor i Polen, Nord Makedonien, Ukraina, Italien och Serbien.

Projektet är baserat på undervisning i engelska med tre huvudsakliga inlärningsstilar för unga elever; visuella, auditiva och kinestetiska. Under projektet organiserades alla aktiviteter med hjälp av de tre inlärningsstilarna och på så sätt fick eleverna lära sig engelska på högsta nivå. Eleverna fick arbeta tillsammans i internationella grupper och lärde sig olika verktyg. Lärarna fick möjlighet att utveckla sin undervisningsförmåga och att arbeta tillsammans inom ett internationellt projekt.

Creatwinning - Black History Months

Mihaela Gross, språklärare, Åva gymnasium, Täby, Partnerskola i Tyskland.

I det här projektet fick eleverna lära sig grundläggande kreativa skrivfärdigheter innan de sedan färdigställde berättelser, i vilka början eller slutet hade överlämnats till dem från partnerskolan. Tematiskt hade alla berättelser bakgrunden från den "afroamerikanska upplevelsen". Genom att skapa berättelser själva och jämföra dem med de verkliga berättelserna lärde sig eleverna inte bara grundläggande kreativ skrivförmåga, utan även de sociohistoriska aspekterna av institutionell rasism. Slutprodukten är en sammanställning av alla berättelser i en e-bok med titeln "Creatwinning".

Finalisterna i kategorin Erasmus+ som använder eTwinning

Eco Tweet: Little Scientists

Karin Ceder, förskollärare, Böle förskola, Piteå. Partnerskolor i Grekland, Italien, Norge, Turkiet, Slovenien, Slovakien, Polen, Tjeckien, Island och Spanien.

Projektet fokuserade på miljöskydd genom handling. Förskolebarn ska bli mer medvetna om miljöproblem genom att arbeta med den i olika perspektiv. Varje månad hade skolorna ett specifikt tema; naturvetenskap, geologi/biologi, fysik, kemi, förnybara resurser/energi, eld, luft, vatten, jord, STEM och robotik. Alla resultat och aktiviteter samlades i en e-bok.

Learning through ICT, STEM and Robotics in preschool education

Sara Pöllänen, Kättilsmåla förskola, Karlskrona. Partnerskolor i Grekland, Litauen, Lettland, Estland, och Spanien.

Syftet med projektet var att utveckla barns kritiska tänkande, lärande, sociala färdigheter och initiativ- och entreprenörskap. Det var även viktigt att utveckla andan av samarbete och ansvar genom spel med andra barn. Barnen kom i kontakt med kulturen i andra länder och kunde förstå mångfalden och därigenom stärka sin europeiska identitet. Barnen och lärarna fick kunskap om att använda teknik och förbättrade sina tekniska och digitala färdigheter.

Lies mit uns! Teil 3: Tradition und Modernität/ Read with us! Part 3: Tradition and modernity

Barbara Marten, språklärare, Växjö Katedralskolan, Växjö. Partnerskolor i Tyskland, Polen, Österrike, och Ungern.

I projektet arbetade elever och lärare kring ämnet ”Tradition and modernity”. Höjdpunkten var en läskampanj som eleverna genomförde under lektioner på engelska, tyska och sitt modersmål där de uppmuntrade sina klasskamrater till att läsa en bok från projektkanonen. Eleverna gjorde även en utställning i skolbiblioteket om läsvärda böcker. De förvärvade interkulturell kompetens och lärarnas kompetens stärktes inom området.