Utbyten för lärare, elever och studenter, nätverksaktiviteter eller andra gemensamma projekt med höjd utbildningskvalitet som mål - nu kan nordiska och baltiska utbildningsorganisationer söka bidrag för utbildningssamarbeten genom Nordplus.

Nära, enkelt, hållbart

Alla internationella utbildningssamarbeten är ett sätt att höja utbildningskvaliteten genom vidgade vyer och nya perspektiv och samtidigt höja kompetensen och öka konkurrenskraften hos både dem som deltar och skolan, lärosätet eller utbildningsorganisationen. Ett samarbete inom Nordplus är dessutom nära, enkelt och hållbart. Små geografiska avstånd inbjuder till att resa mer miljövänligt och de många likheterna mellan kultur, språk och livsstil i de nordiska och baltiska länderna underlättar samarbetet. Det blir också lättare för samarbetspartners att fortsätta hålla kontakten efter att projektet är avslutat. Ansökan till Nordplus är enkel att fylla i och det är lätt att förstå reglerna för programmet. Programmet är även en del av Nordiska ministerrådets nya vision fram till 2030: ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region”.

Fokus på digitalisering

I ansökningsomgången 2020 uppmuntras särskilt projekt som syftar till att förbereda och utbilda elever, studenter, studerande och lärare för det digitala samhället, men andra teman för samarbeten är också välkomna. Grunden för bedömningen av ansökningar är alltid kvalitet.

Nyheter i årets ansökningsomgång

Nytt för ansökningsomgången 2020 är att det går att söka bidrag för kompetensutveckling för lärare inom Nordplus högre utbildning. Det innebär att lärare på högskolor och universitet bättre kan dra nytta av fokusområdet digitalisering.

Budget

Nordiska ministerrådets budget för ansökningsomgången 2020 är omkring 10 miljoner euro plus 400 000 euro extra för lärar-, elev- och studentutbyten inom programdelarna Nordplus högre utbildning, Nordplus vuxen och Nordplus junior.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är måndag 3 februari 2020.

Mer information om Nordplus

Det här är Nordplus

Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland ingår i Nordplus. Programmet omfattar fem programdelar som tillsammans täcker hela utbildningssektorn:

  • Nordplus junior – lärar- och/eller elevutbyten från förskolan till och med gymnasiet, nätverksaktiviteter och samarbetsprojekt.
  • Nordplus högre utbildning – studentutbyten och lärarutbyten, nätverksaktiviteter och samarbetsprojekt inom högre utbildning.
  • Nordplus vuxen – utbyten, nätverksaktiviteter och samarbetsprojekt för organisationer inom vuxnas lärande.
  • Nordplus horisontal – projektsamarbeten och nätverksaktiviteter mellan olika utbildningssektorer.
  • Nordplus Nordens språk – nätverksaktiviteter och samarbetsprojekt i syfte att stärka förståelsen för språken i Norden.