Gå till huvudinnehåll

4 mars öppnar första ansökningsomgången 2019 för Atlas praktik. Gymnasieskolor och utbildningsanordnare inom yrkesinriktad vuxenutbildning kan nu söka bidrag för APL utomlands. Sista ansökningsdag 4 april.

Atlas praktik ger elever på gymnasieskolans yrkesprogram och gymnasiesärskolan möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande, APL, i hela världen. Det är skolan som ansöker om medel och sedan ordnar med praktik för eleverna. Praktiken är en möjlighet att utvecklas i sitt yrkeskunnande, få möta en annan kultur och förbättra sina språkkunskaper. Även utbildningsanordnare inom yrkesinriktad vuxenutbildning kan ansöka om bidrag inom Atlas praktik. Studerande vid lärlingsprogram och teknikprogrammets fjärde år kan också delta.

Praktik utomlands – varför det?

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet har många fördelar. Elever som praktiserar utomlands blir mer självständiga, ansvarskännande och förberedda för såväl arbetsliv som vuxenliv. De utvecklar språkkunskaper, fördjupar yrkeskunskaperna och skaffar sig nya perspektiv på sig själva och världen. Deras personliga utveckling kan också antas påverka anställningsbarheten och vidgar ofta synen på en möjlig arbetsmarknad. APL utomlands höjer även attraktionskraften hos en utbildning som kan erbjuda praktik utomlands.

Resultaten är hämtade från Universitets- och högskolerådets rapport ”Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet – möjligheter och utmaningar” från 2016. Du kan läsa den i sin helhet på www.uhr.se. 

Läs mer om Atlas praktik och hur du ansöker