Lyssna

Dags att söka bidrag för nordisk-baltiskt utbildningssamarbete

1 november öppnar 2024 års ansökningsomgång till Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus. Då kan aktörer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för utbyten, nätverkssamarbeten och andra typer av projekt som syftar till ny kunskap och utveckling.

Delprogrammet Nordplus junior riktar sig till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och i år är yrkesprogram på gymnasienivå särskilt välkomna att söka.

Som lärare på yrkesprogram kan du prova på att undervisa i ett annat land, antingen i ett yrkesämne eller i till exempel språk, säger Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus junior. Nordiska språk och minoritetsspråk är viktigt inom Nordplus och att få utbyta erfarenheter med en infödd språklärare under en vecka kan ge båda partnerskolorna en skjuts.

Lärarutbyten inom språk eller andra ämnen gäller förstås även för förskollärare och lärare på grundskolan eller gymnasiets teoretiska program. Även klassutbyten är en möjlig aktivitet för såväl grundskolan som samtliga program på gymnasienivå.

Under ett klassutbyte kan eleverna arbeta tillsammans med en fråga som anknyter till ett skolämne eller ett yrke, berättar Susanne Hagström Larsson. Samtidigt lär de känna en annan kultur och får nya vänner i ett annat land.

Fokus social hållbarhet

Temat för ett utbyte kan också utgå från Nordplus aktuella fokusområde social hållbarhet och handla om till exempel inkludering, hälsa, mänskliga rättigheter, kulturell kompetens eller demokrati.

Vi uppmuntrar projekt på teman inom fokusområdet, men självklart går det bra att söka bidrag även för andra teman, säger Susanne Hagström Larsson. Dessutom ser vi gärna att fler svenska skolor söker till Nordplus. Det är en fantastisk och enkel möjlighet att arbeta med till exempel språk och kultur i skolan.

Övriga delprogram

Nordplus omfattar, förutom Nordplus junior, också delprogrammen vuxen, horisontal, Nordens språk och högre utbildning.

Aktuell ansökningsperiod

Ansökan till Nordplus är öppen 1 november 2023 till 1 februari 2024. Mer information om Nordplus hittar du på våra Nordplussidor eller på nordplusonline.org