Lyssna

Dags att söka bidrag för utbildningssamarbete inom Norden och Baltikum

Från 4 november är Nordplus ansökningsomgång 2023 öppen. Samtidigt lanseras en ny femårig programperiod med många möjligheter och en del nytt. Höjda bidrag, fokus på social hållbarhet och möjlighet för lärare och skolledare att åka på studiebesök är några av nyheterna.

När Nordplus från och med 2023 går in i en ny programperiod är det med samma övergripande hållbarhetsvision och mål för utbildningsområdet i regionen som tidigare. Samtidigt har några nyheter tillkommit för att göra det ännu enklare att driva och delta i projekt. Följande är nytt

  • Förenklade bidrag i form av enhetskostnader och fastställda nivåer
  • Höjda enhetskostnader för resa och uppehälle vid utbyten och för resor inom hemlandet
  • Möjlighet att söka administrativt bidrag även för utbyten
  • Möjlighet att söka bidrag för studiebesök för lärare och skolledare i en särskild ansökningsomgång från hösten 2023

Fokus social hållbarhet

Nordplus arbetar i linje med Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Efter ett par års fokus på miljöfrågor är det nu social hållbarhet som står i centrum 2023-2024. Det handlar till exempel om rättvisefrågor, hälsa, mänskliga rättigheter, kulturell kompetens och demokrati. Särskilt viktigt är att vara inkluderande och främja allas möjligheter att delta i programmet, få nya kunskaper och utveckla färdigheter – oavsett bakgrund eller tillgång till resurser.

Ett fokusområde innebär att Nordplus uppmuntrar till ett särskilt tema, men det finns inga krav på att det ska styra innehållet i nya projekt. Däremot kan projekt på temat social hållbarhet nu få extra uppmärksamhet och spridning.

Förhoppningar på nya programperioden

Den svenska delen av Nordplus ansvarar för delprogrammet Nordplus junior och där är förhoppningarna på den nya programperioden stora.

– Vi hoppas att fler skolor tar chansen att söka bidrag så att många elever får åka på spännande klassutbyten, säger Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus junior. Vi vet att internationellt samarbete leder till skolutveckling och att fler elever når målen genom internationella projekt. Nordplus junior är ett enkelt och roligt sätt att jobba med internationalisering. En annan förhoppning är att lärare tar chansen att samarbeta inom nordiska språk eller minoritetsspråk som vi tycker är viktiga områden. Och så hoppas vi förstås att vår nya aktivitet studiebesök för lärare bli uppskattad.

Aktuell ansökningsperiod

Ansökan till Nordplus är öppen 4 november 2022 till 1 februari 2023. Mer information om Nordplus och den nya programperioden finns på Nordplus programsidor och webbplatsen nordplusonline.org