Nu är årets ansökan till Nordic Master programme öppen. Programmet stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. "Det ger bra möjligheter till extra finansiering för utveckling av tvärvetenskapliga och kompletterande masterprogram", säger Kristina Sundell, professor vid Göteborgs universitet.

Studenter Göteborgs universitet

Nordic Master programme gör det möjligt för universitet och högskolor att få extra finansiering för utveckling av breda, tvärvetenskapliga och kompletterande masterprogram. Målsättningen med stödet är att internationalisera högre utbildning och utveckla och underlätta samarbete för universitet och högskolor i Norden.

Högskolorna bildar en sammanslutning och ansöker sedan gemensamt ett program hos Nordiska Ministerrådet. En grundförutsättning för att kunna söka stödet är att minst tre lärosäten i Norden eller från de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland deltar i programmet. Studenterna kan komma från hela världen.

De valda masterprogrammen kan få upp till 1,5 miljoner danska kronor (cirka 200 000 euro) var.

Utvecklar breda, tvärvetenskapliga program

En högskola som sökt och har fått medel för att driva ett projekt inom programmet är Göteborgs universitet och SWEMARC, SWedish MAriculture Research Center. Kristina Sundell, professor i zoofysiologi vid Institutionen för biologi och miljövetenskap och föreståndare för SWEMARK är huvudsökande och programkoordinator. Hon har sökt bidrag för det nordiska masterprogrammet MAR-BIO.

- MAR-BIO  är ett forskningsbaserat masterprogram där vi kombinerar kompetenser från de nordiska länderna för att utbilda nästa generations yrkesverksamma inom området blå cirkulär ekonomi. Uppgiften kräver en bredd och en tvärvetenskaplig integrering av biologiska, miljömässiga, sociala, juridiska och fysiska aspekter. Det är möjligt om flera nordiska länder samverkar, säger Kristina Sundell.

Programmet kommer att utveckla nya nätverks- och partnerskapsmöjligheter mellan de akademiska institutionerna. Universitet och länder som är med och deltar i MAR-BIO är Nord Universitetet i Bodö, Norge, Universitetet i Akureyri, Island, Universitetet i Holar, Island, och Göteborgs Universitet, Sverige.

- Jag tycker Nordiska Ministerrådets utlysningar är fantastiskt bra möKristina Sundelljligheter till extra finansiering för utveckling av breda, tvärvetenskapliga och kompletterande masterprogram. Inom många områden finns kompletterande kompetenser på olika universitet – både inom Sverige men också inom Norden – så att man kan bygga upp program som kan erbjuda ett mycket bredare och mer komplett kursutbud är vad man kan erbjuda på ett enskilt universitet. På det viset erbjuder vi våra studenter en betydligt bättre utbildning – med kurser och hög kompetenta lärare från flera lärosäten, säger Kristina Sundell.

Skolor vinner på ökad internationalisering

Det konsortium hon byggde för ansökan var mycket positiva och motiverade och därför har själva ansökansarbetet inte varit så svårt tycker hon.

Den besvärligaste delen tycker Kristina Sundell är att få synkroniserat och sammanfogat alla olika administrativa system och lokala regler för antagning, program och kurser vid de olika universiteten. Det är ett arbete som Kristina Sundell säger är förvånande svårt – trots Bologna-processen – då många lokala specialregler finns på alla universitet.

Nu planerar hon att anta första kullen studenter under höstterminen 2019.

- Man ger sina studenter ett kraftigt utökat nätverk och internationell träning, både genom inresande internationella studenter som ingår i utbildningen och genom att de egna studenterna reser ut och deltar i undervisningen vid andra universitet. Alla universitet och högskolor vinner på ökad internationalisering.  Jag tror också att det finns ganska bra chanser till att få medel så jag rekommenderar absolut att söka, säger Kristina Sundell.

Fyra nya program finansieras 2018 och ansökan är öppen fram till sista oktober.

Så här söker du till Nordic Master

Här hittar du alla våra program