Mikael Engström Ramirez, handläggare på UHR och kontaktperson för School Education Gateway (SEG), ger tips om vad du kan hitta på sajten.

Redskap för Erasmus+

School Education Gateway, SEG, fungerar som ett redskap för Erasmus+ i första hand. Här finns kurser (både på plats och online) och en möjlighet att finna projektpartners (för både projekt inom KA1 och KA2). Ett extra stöd ges varje år inför de olika ansökningstillfällena för Erasmus+.

Gratis onlnekurser, expertutlåtanden och material

Portalen tillhanda håller även egna webbseminarier på olika aktuella teman som berör skolområdet, ger allmän information på såväl internationell nivå som nationell nivå. Diverse policys och expertutlåtanden inom berört område finns även att ta del av samt utbildningsmaterial och mallar av olika slag (ofta framtaget av EU-kommissionen eller tidigare Erasmus+ projekt).

Europeiska verktygslådan för skolor

Ett extra stöd för skolans verksamhet när det gäller skolavhopp finns i det så kallade ”verktygskittet för skolor”. Senare år tycks ett extra fokus, och ett önskemål, med portalen ha varit att skapa en gemensam plattform för de aktörer som verkar inom skola – detta inte minst genom de olika onlinekurserna samt möjligheten att lämna egna förslag på idéer och erfarenheter till portalen som sedan kan kommenteras av de som har en användare i portalen.

Enkelt att hålla sig uppdaterad

För att underlätta sökningen när det gäller all den information som finns i portalen kan sökning göras efter tema; till exempel via digital kompetens, läs- och skrivkunnighet, flerspråkighet, STEM, förskolan, lärare och skolledare.

Ett annat bra sätt att hålla sig uppdaterad på när det gäller internationella frågor kring skolområdet är att prenumerera på portalens nyhetsbrev, här ges även information om kommande webbseminarier. Sist, men inte minst, finns en värdefull evenemangskalender på portalen där relevanta evenemang listas – både på plats och online.

Material för just nu

I den situationen som nu råder hittar du högaktuell information på School Education Gateway, stöd och material för distansundervisning.

European national websites for online and distance learning during school closures

The “lost” educators: how are support staff dealing with school closure?

Key competence development: resources for online teaching and learning