Lyssna

eTwinnings kvalitetsmärke till sex lärare och projekt

National Quality Label är en utmärkelse inom eTwinning för enskilda förskollärare och lärare och deras projekt. Det som utmärker ett projekt med kvalitetsmärke är ett lyckat samarbete– stort eller litet – där eleverna tillsammans med partnerskolor i Europa, byggt kunskap och kommunicerat genom digitala arbetssätt. I årets tredje omgång har utmärkelsen tilldelats sex projekt.

Delia Persson, Thoren Business School, Helsingborg, med projektet Birds of the same feather

Projektet var ett samarbete med gymnasieskolor i Sverige, Spanien och Norge. Eleverna undersökte, i internationella grupper, hur klimatförändringar påverkar europeiska fåglars migrationsbeteende. Förutom ökade kunskaper i ämnet biologi, fick eleverna förbättrade språkkunskaper i både engelska och spanska.

Anna-Karin Björk, Huddingegymnasiet, Huddinge, med projektet ECCHO (Exchange-Communication-connexion-Huddinge-Oostmalle)

Huddingegymnasiet tillsammans med en Immaculata Secundair, i Belgien, jobbat med ”ECCHO”, ett kultur- och språkprojekt. Med gemensamma aktiviteter under projektets gång skapade eleverna ett virtuellt museum som speglar historia, kultur och samtid i båda länderna.

Mili Modak, Tomtbergaskolan, Huddinge, med projektet NeuroEnglish

Tillsammans med 12 andra låg- och mellanstadieskolor från Turkiet, Italien, Nordmakedonien, Serbien, Polen och Ukraina drev Mili Modak ett projekt baserat på undervisning i engelska. Lärarna använde tre olika typer av inlärningsmetoder, visuella, auditiva och kinestetiska för att upptäcka varje elevs inlärningsmetod, i syfte att förbättra elevernas kunskaper i engelska. Resultatet av projektet blev en gemensam e-bok, som elever skapat.

Maria Palovaara-Nasi, Luleå Gymnasieskola, Luleå, med projektet  Jeunes Européens face à la destruction de la biodiversité

Hur kan ungdomar bidra till skyddet av biologisk mångfald? Elever från NA-programmet i Luleå, har tillsammans med gymnasielever från Belgien och Spanien, genomfört forskning om biologisk mångfald på lokal nivå. Eleverna har även berikat sitt ordförråd för att kunna beskriva miljö, landskap och natur. De har arbetet i nationella och internationella grupper och i dessa grupper har de lärt av varandra och om varandras levnadsvillkor. Slutuppgiften, att finna de tio viktigaste målen att arbeta för biologisk mångfald, visade att eleverna har många gemensamma tankar om vår natur, vår framtid och biologisk mångfald.

Sara Pöllänen, Kättilsmåla förskola, Karlskrona, med projektet Learning through ICT, STEAM and robotics in pre school education

Kättilsmåla förskola har tillsammans med 16 andra förskolor i Grekland, Spanien, Estland, Lettland, och Litauen jobbat med projektet. Teknik är en del av vårt liv och det är viktigt att undervisa barn på förskolan om det. I projektet användes digital teknik som ett värdefullt verktyg för att förbättra undervisningsprocessen i förskoleundervisningen, och ta in världen i förskolan. Projektet byggde på elevernas deltagande och målet var att få eleverna att samarbeta kring digitala verktyg.

Mihaela Gross, Åva gymnasium, Täby, med projektet Creatwinning - Black History Months 

Projektet har utöver det nationella kvalitetsmärket även fått Europeiska kvalitetsmärket, och har därmed rätt att delta i tävlingen Europeiska eTwinningpriserna. 

Elever på Åva gymnasium och Schillerschule, Hannover, jobbade med kreativt skrivande i projektet, med målet att förbättra både den analytiska och kreativa skrivförmågan, genom att fortsätta början på berättelsen ”African American experience”. Eleverna fick också lära sig de sociohistoriska aspekterna av institutionell rasism och den aktivism som lett till rasig orättvisa. Elevernas språkkunskaper förbättrades avsevärt, tack vare både i tal och skrift. 

Mer information om eTwinning
Mer om Utmärkelser och priser i eTwinning