Lyssna

eTwinnings kvalitetsutmärkelse till fyra lärare och fem projekt

Fyra lärare får utmärkelsen National Quality Label för sina lyckade samarbetsprojekt med partnerskolor i Europa.

National Quality Label är en utmärkelse inom eTwinning för enskilda förskollärare och lärare och deras projekt. Det som utmärker projektet är ett lyckat samarbete – stort eller litet – där barn och elever tillsammans med projektpartner i Europa har byggt kunskap och kommunicerat genom digitala arbetssätt. I årets andra och sista omgång har utmärkelsen tilldelats följande lärare och projekt:

Jeanette Clayton, Viktor Rydberg Gymnasium, Stockholm, med projektet ”Calendrier d'amitiés”

Gymnasieelever som studerade franska, i både Sverige och Belgien, har tillsammans skapat en kalender som visar de nationella traditioner och högtider som de upplever som betydelsefulla. Eleverna har kommunicerat med varandra, i mindre grupper, om dessa traditioner och högtider genom att skapa multimediala presentationer och att ställa och svara på frågor om dessa. All kommunikation har skett på målspråket franska.

Mihaela Gross, Åva gymnasium, Täby, med projektet ” Calendrier de l'amitié”

‘Calendrier de l’amitié’ (Vänskapens kalender) skapades för att elever som studerar franska som främmande språk i Sverige och Belgien skulle kunna dela aspekter av sina liv genom ett mycket speciellt läsår som inte tillät mycket socialt umgänge. Projektet har handlat om att skapa en gemensam kalender som innehåller ‘röda dagar’ och högtider som eleverna firar eller är intresserade av. Eleverna i båda länderna presenterat information om dem för varandra, och samtidigt fick eleverna öva på olika språkliga förmågor och förbättra sina kunskaper i franska.

Sandra Bixler, Näsbyparksskolan , Täby, ”Promoting cultural understanding and combating racism with the novel "The Absolutely True Story of a Part-time Indian” och “The story of a water drop”

Det första projektet hade som syfte att göra eleverna mer uppmärksamma på den rasism som pågår och som är ett växande problem både i Europa och USA. Högstadieelever i Sverige och Tyskland läste romanen "The Absolutely True Diary of a Part-time Indian" av Sherman Alexie och diskussioner leddes kring ämnet rasism och innehållet i romanen. Eleverna arbetade tillsammans med att analysera innehållet i romanen och undersöka indianernas historia och nuvarande situation.

I det andra projektet ”The story of water drop” deltog elever i olika åldrar från Sverige, Frankrike, Polen, Spanien, Serbien, Tyskland och Italien. Projektets syfte var att göra eleverna medvetna om vattnets närvaro i deras vardag på ett lekfullt sätt, men också på ett politiskt sätt. Om en droppe vatten kunde tala - vad skulle den berätta för oss? Elever från olika åldersgrupper delade med sig av sin kunskap om vatten och vad vatten betyder för människor i Europa. Eleverna intervjuade familjemedlemmar och vänner om vad vatten betyder för dem. Därefter skrev eleverna, tillsammans, ett manus till en stop motion-film, som följde en droppe vatten i dess oändliga livscirkel.

Mili Modak, Tomtbergaskolan, Huddinge, med projektet ”DIGI-WISE KIDS”

Låg- och mellanstadieelever i Sverige, Turkiet, Rumänien, Grekland och Litauen har tillsammans jobbat med projektet med syfte att bidra till elevernas färdigheter att vara ansvarsfulla digitala medborgare, som är mediekunniga och hänger med i den digitala tidsåldern. Eleverna fick skapa medieinnehåll med hjälp av digitala verktyg, lära sig kritiskt tänkande, skilja vad som är verkligt och vad som är falskt, hitta och verifiera information, skydda sina personuppgifter, skapa positiva digitala fotavtryck och stå upp mot nätmobbning. Eleverna fick använda engelska och lärde sig att samarbeta med elever från andra länder.