Lyssna

European Quality Label till fyra lärare och sju projekt

Teresa Romano, Anna Whitlocks gymnasium, Stockholm, Johanna Laronsson, Rödebyskola, Karlskrona, Sandra Bixler, Näsbyparksskolan , Täby och Mili Modak, Tomtbergaskolan, Huddinge har tilldelats utmärkelsen European Quality Label. De får utmärkelsen för sina projekts höga kvalitet.

Bland alla projekt som sökt kvalitetsutmärkelsen European Quality Label nominerar supportcentren i eTwinning toppskiktet för kvalitetsutmärkelsen. Den europeiska utmärkelsen är ingången till europeiska eTwinningtävlingen eTwinning Prizes.  I år har följande fyra lärare med sju projekt fått utmärkelsen:

Teresa Romano, Anna Whitlocks gymnasium, Stockholm, med projekten ”Ripples on the water-Global English”, ”S.M.A.R.T Safe Multimedia Avoid Risky Technology” och ”Behind the screen/Dietro lo schermo”

De tre projekten är samarbeten med en gymnasieskola i Italien. Projektet ”Ripples on the water-Global English”, handlar om engelska i olika delar av världen, engelska språkets status i världen, språk som används av olika sociala grupper, hur man skämtar på ett främmande språk och hur man hanterar misstag på ett främmande språk. Grupper med italienska och svenska elever arbetade med engelska i olika delar av världen. Slutprodukten blev en online -presentation som eleverna spelade in och publicerade på Twinspace.

”S.M.A.R.T” - Safe Multimedia Avoid Risky Technology, handlar om Internetsäkerhet. Elever i Sverige och Italien har arbetat med internetsäkerhet och skapat en digital affisch där de kort presenterade vad man ska göra och inte göra online. De har planerat sitt arbete, kommunicerat i videomöten, på Twinspace och sociala medier och slutligen presenterat affischerna som riktades till yngre elever.

Behind the screen/Dietro lo schermo”, är ett språkprojekt, engelska och italienska, i vilket elever träffades i videomöten tillsammans och i mindre grupper för att kommunicera på engelska och italienska. De svenska eleverna utvecklade sina italienska och de italienska eleverna sina engelska kunskaper. De kommunicerade på Twinspace, Instagram, Google meet och Teams och andra plattformar.

Johanna Laronsson, Rödebyskola, Karlskrona, med projektet ”Stories Bring Us Closer 2020/21”

”Stories Bring Us Closer 2020/21” är också ett Erasmus+-projekt och skapades för att öka elevernas motivation till att läsa genom berättande och genomo att utveckla elevernas förmåga att tillämpa kunskap i praktiken i läskunnighetsutbildning. Eleverna fick utgå från sina egen tanke att jobba med, för att sedan ihop med en klasskompis lyfta sina idéer och träna sig i berättande och slutligen lyfta det paret kommit fram till i ett större sammanhang.

Sandra Bixler, Näsbyparksskolan , Täby, med projekten ”Promoting cultural understanding and combating racism with the novel "The Absolutely True Story of a Part-time Indian” och “The story of a water drop”

”Promoting cultural understanding and combating racism with the novel "The Absolutely True Story of a Part-time Indian”  hade som syfte att göra eleverna mer uppmärksamma på den rasism som pågår och som är ett växande problem både i Europa och USA. Högstadieelever i Sverige och Tyskland läste romanen "The Absolutely True Diary of a Part-time Indian" av Sherman Alexie och diskussioner leddes kring ämnet rasism och innehållet i romanen. Eleverna arbetade tillsammans med att analysera innehållet i romanen och undersöka indianernas historia och nuvarande situation.

I projektet ”The story of a water drop” deltog elever i olika åldrar från Sverige, Frankrike, Polen, Spanien, Serbien, Tyskland och Italien. Syftet var att göra eleverna medvetna om vattnets närvaro i deras vardag på ett lekfullt sätt, men också på ett politiskt sätt. Om en droppe vatten kunde tala - vad skulle den berätta för oss? Elever från olika åldersgrupper delade med sig av sin kunskap om vatten och vad vatten betyder för människor i Europa. De intervjuade familjemedlemmar och vänner om vad vatten betyder för dem. Därefter skrev de ett manus till en film, som följde en droppe vatten i dess oändliga livscirkel.

Mili Modak, Tomtbergaskolan, Huddinge, med projektet ”DIGI-WISE KIDS”

Låg- och mellanstadieelever i Sverige, Turkiet, Rumänien, Grekland och Litauen har arbetat med projektet med syfte att bidra till elevernas färdigheter att vara ansvarsfulla digitala medborgare som är mediekunniga och hänger med i den digitala tidsåldern. Eleverna fick skapa medieinnehåll med hjälp av digitala verktyg, lära sig kritiskt tänkande, skilja vad som är verkligt och vad som är falskt, hitta och verifiera information, skydda sina personuppgifter, skapa positiva digitala fotavtryck och stå upp mot nätmobbning. Eleverna fick använda engelska och lärde sig att samarbeta med elever från andra länder.

Information om European Quality Label