I år ska det bli lättare både att söka bidrag och få sin ansökan beviljad inom Atlas planering. Bland annat sänks kraven på att ha en etablerad partner redan i förväg. Ansökan öppnar 17 augusti.

Atlas planering ska skapa förutsättningar för ett kommande samarbete inom Atlas partnerskap eller Atlas praktik. Tanken är att planeringsresan ska ge parterna tid att träffas, lära känna varandra och lägga grunden för gemensamma projekt av god kvalitet. De flesta som börjat sitt Atlassamarbete med en planeringsresa upplever sig vara bättre förberedda när de startar ett partnerskap eller ett APL-utbyte. Det är också lättare att formulera en ansökan efter några dagar tillsammans.

Större fokus på att skapa kontakt

En nyhet i årets ansökan till Atlas planering är att kravet på att ha en etablerad partner redan i förväg har sänkts.

– Det är en satsning på kontaktskapande, säger Jenny Lindström, handläggare för Atlas planering. Nu kan en svensk skola träffa sin partnerskola utan att ha något gemensamt förflutet. Och när det handlar om att planera för APL utomlands finns möjlighet att undersöka flera tänkbara arbetsplatser. Det finns inget krav på fortsättning.

Dagar i partnerlandet

I samband med planeringsresan kan deltagarna stanna fritt antal extra dagar i landet på egen bekostnad. Begränsningen till tre extradagar är borttagen.

Frågor och mallar

Frågorna i årets ansökan är färre än tidigare och fokuserar på ambitionen med planeringsresan. Mallarna för avsiktsförklaring och rektorsutlåtande är nya och anpassade till de nya kraven.

Utanför EU/EES

En annan nyhet är att det inte längre går att ansöka om Atlasbidrag för samarbeten inom EU/EES. Den som vill planera framtida projekt med en partner från ett land i det området kan istället söka bidrag inom Erasmus+ eller Nordplus.

Stöd inför ansökan

Har du frågor om ansökan? Kontakta en handläggare för Atlas planering på atlas@uhr.se

Sista ansökningsdag 2020 är 14 september.

Atlas planering