Lyssna

Första steget mot ett mot ett nordiskt-baltiskt utbytesprojekt

25 augusti öppnar ansökan till Nordplus förberedande besök och Nordplus studiebesök – två passande aktiviteter för att inleda framtida samarbeten mellan utbildningsorganisationer i Norden och Baltikum.

Att söka bidrag för studiebesök genom programmet Nordplus är nytt för i år.

– Vi hoppas att många tar chansen att pröva Nordplus genom ett studiebesök, säger Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus junior. Besöket kan vara ett bra sätt att bekanta sig med en plats och väcka intresset för fortsatta skolsamarbeten.

Nordplus studiebesök

Ett studiebesök är en möjlighet för skolor och utbildningsförvaltningar i Norden och Baltikum att besöka till exempel en skola, en myndighet, ett forskningscentrum eller ett företag. Besöket ska ge ny kunskap och relevanta perspektiv samtidigt som det är ett tillfälle att knyta kontakter och skaffa sig erfarenhet inför ett kommande projekt inom Nordplus junior. Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal och personal på utbildningsförvaltningar delta.

Nordplus förberedande besök

Genom ett förberedande besök kan man få träffa tilltänkta samarbetspartners och tillsammans planera ett projekt och en kommande ansökan till programdelarna Nordplus junior, Nordplus vuxen eller Nordplus Nordens språk. Organisationer inom hela utbildningsområdet kan söka bidrag för ett förberedande besök som äger rum hos en av samarbetsorganisationerna.

Många fördelar med samarbete inom Norden-Baltikum

Internationellt samarbete leder bland annat till fördjupade ämneskunskaper, skolutveckling, högre måluppfyllelse och kompetensutveckling. Samarbeten inom Norden-Baltikum har också andra fördelar.

– Steget känns oftast inte lika stort att samarbeta med ett land som ligger geografiskt och kulturellt nära, menar Susanne Hagström Larsson. Det blir lite enklare och tryggare samtidigt som skillnaderna ändå är tillräckligt stora för att vi ska kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Sista ansökningsdag är 2 oktober

Nordplus förberedande besök
Nordplus studiebesök