”Utmärkelsen är en respons på det arbete vi gör.” Det säger Ulrika Wiklander, lärare vid SKF Tekniska Gymnasium – skolan som idag belönades med utmärkelsen Årets Erasmus+aktör för sitt framgångsrika arbete med europeiska utbyten inom yrkesutbildning.

Universitets- och högskolerådet (UHR) delar ut priset för att uppmärksamma organisationer som utvecklar verksamheten genom samarbeten med andra länder i Europa.

– Det känns jätteroligt och spännande. Tack vare finansiering från Erasmus+ kan vi erbjuda i princip alla elever utlandspraktik. De internationella utbytena bidrar till att höja kvaliteten på utbildningen och ger våra elever en större attraktionskraft på arbetsmarknaden, säger Ulrika Wiklander, lärare och internationell koordinator på SKF Tekniska Gymnasium.

Tillsammans med rektor Camilla Alenäs tog hon på onsdagen emot utmärkelsen vid konferensen Årets Erasmus+aktör i Norrköping.

Aktör inom yrkesutbildning uppmärksammas

EU-programmet Erasmus+ ger skolor, högskolor och organisationer inom hela utbildningsområdet möjlighet att få bidrag för att genomföra internationella utbyten. För att uppmärksamma programmet delar UHR för andra året i rad ut utmärkelsen Årets Erasmus+aktör – i år till en anordnare av yrkesutbildning.

I motiveringen skriver juryn att SKF Tekniska Gymnasium medvetet och långsiktigt har "förankrat det europeiska samarbetet i organisationens kvalitets- och verksamhetsutveckling".

– SKF Tekniska Gymnasium använder i sin pedagogiska verksamhet och på ett genomtänkt sätt de internationella möjligheter som Erasmus+ erbjuder. Skolan har också på ett föredömligt sätt kommunicerat sina erfarenheter till omvärlden, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Praktik vid SKF:S fabriker i Europa

SKF Tekniska Gymnasium utbildar elever till servicetekniker och CNC-operatörer inom teknik- och industritekniska program. Sedan 2003 har skolan beviljats medel genom Erasmus+, vilket gjort det möjligt att erbjuda personal kompetensutveckling utomlands och elever nio veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, vid SKF:s fabriker runt om i Europa . Sedan 2012 finns även möjlighet till utbyte med Kina och från och med i år med Indien genom programmet Atlas.

– För att få åka ska eleven ligga i fas med sina kurser och ha goda vitsord från tidigare APL-perioder. Det goda samarbetet med SKF gör att vi kan skicka elever till platser med olika typer av inriktning, vissa mer produktionsinriktade och vissa där eleven arbetar mer självständigt i olika produktionsnära projekt, säger Ulrika Wiklander.

Vad betyder det för er att få priset?

– Utmärkelsen är en respons för det arbete vi gör. Vi hoppas och tror att satsningen på yrkesutbildningar får fler unga att söka sig vidare inom industri och teknik. Det kommer att behövas nya roller och kompetenser för att utveckla och ta vara på ny teknik och digitala verktyg. Att kunna skriva i sitt CV att man gjort nio veckors utlands-APL smäller högt.

I juryn för Årets Erasmus+aktör 2018 har Karin Röding, generaldirektör för UHR, ingått tillsammans med representanter för Utbildningsdepartementet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Svenskt Näringsliv, World Skills Sweden och Friskolornas riksförbund.

Bilden högst upp på sidan: Camilla Alenäs, rektor SKF Tekniska Gymnasium, Karin Röding, generaldirektör UHR, och Ulrika Wiklander, lärare och internationell koordinator.

Film: SKF Tekniska Gymnasium Årets Erasmus+aktör 2018

Läs mer om utmärkelsen Årets Erasmus+aktör