Lyssna

Internationella samarbeten och utbyten i Ukraina

På grund av kriget i Ukraina är det inte möjligt att genomföra resor till landet. Universitets- och högskolerådet värnar internationella samarbeten och utbyten och vill på olika sätt bidra till att påbörjade samarbeten kan genomföras och uppmuntrar till digitala aktiviteter där det är möjligt.

Den 2 mars uppmanade regeringen att alla kontakter och samarbeten mellan svenska lärosäten och forskningsfinansiärer och statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart ska upphöra och att inga nya kontakter eller åtaganden ska initieras.

Regeringen uppmanar svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus

Universitets- och högskolerådet (UHR) värnar dock internationella samarbeten och utbyten och vill på olika sätt bidra till att påbörjade samarbeten – förutom med Ryssland och Belarus - kan genomföras.

Vi uppmuntrar till digitala aktiviteter där det är möjligt.

Om din organisation har planerade eller pågående aktiviteter i Ukraina, Ryssland eller Belarus

Kontakta dina programansvariga om din organisation har pågående eller planerade aktiviteter i Ukraina, Ryssland eller Belarus samt närområde för att undersöka alternativa lösningar. Aktiviteter kan gå att genomföra i andra programländer eller digitalt.

Force majeure för inställda aktiviteter

För aktiviteter som avbryts eller ställs in på grund av situationen i Ukraina med närområde kan force majeure åberopas. 

Ansökan om force majeure och information om hur den fylls i finns på respektive programsida. Varje ansökan om force majeure hanteras separat.

Kostnader som åberopas i godkänd force majeure-ansökan regleras först i samband med slutrapportering av projektet.

Har du frågor om ert pågående projekt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du på respektive programsida. 

Här hittar du alla våra program

Möjligheter inom Erasmus+ att stödja flyktingar från Ukraina

EU-kommissionen har öppnat upp för möjligheter för de organisationer som har beviljats medel från programmet Erasmus+ att använda en del av dessa medel för att stödja lärare och studerande som flytt Ukraina.

Följ utvecklingen

Vi uppmanar organisationer med projekt som finansieras via de program som UHR erbjuder att följa utvecklingen. Det är viktigt att även följa Utrikesdepartementets reseinformation.

UD:s reseinformation på webbplatsen Regeringen.se 

EU-kommissionens ställningstagande om att stödja lärare och elever som flytt kriget i Ukraina: 

Statement by Commissioner Mariya Gabriel on measures in support of pupils and educational staff fleeing Ukraine following the Russian invasion (på EU-kommissionens webbplats.