Kodning och internationellt samarbete - nya filmer presenterar eTwinning

Hur kan programmering kombineras med digitalt samarbete med skolor i andra länder? I två nya filmer berättar läraren Emelie Eriksson om hur hon och hennes elever genom eTwinning arbetat med bland annat programmering i internationella skolprojekt.

eTwinning är en europeisk webbplats för digitalt samarbete mellan skolor i olika länder, som UHR har ansvar för i Sverige. Idag är över 400 000 lärare i Europa anslutna till etwinning.net. En av dem är Emelie Eriksson, lärare på Norrhammarskolan i Skellefteå, som i två nya filmer berättar om de eTwinning-projekt hon har genomfört tillsammans med sina elever.

Samarbete mellan skolor i 23 länder

I ett av projekten är temat programmering och Norrhammarskolan har samarbetat med lärare och elever i Finland. I det andra projektet har man på digital väg spridit det västerbottniska pedagogiska konceptet "Grej of the day" till 72 skolor i 23 länder i Europa.

- eTwinning är perfekt för att skapa det lustfyllda lärandet. Fördelarna jag sett är att man motiverar eleverna att använda IKT. Eleverna tycker också det är jättekul att det är en skola från ett annat land, säger Emelie Eriksson.

Emelie Eriksson och Norrhammarskolan är även en av 2017 års vinnare av det eTwinning-pris som UHR årligen delar ut till väl genomförda projekt.

Läs mer om priset och en intervju med Emelie Eriksson på uhr.se

Det här är eTwinning

eTwinning är ett enkelt och engagerande sätt att komma igång med internationaliseringsarbetet på er skola. Via eTwinningplattformen kan du och din klass samarbeta med lärare och elever runt om i Europa. Samtidigt blir du som lärare medlem av ett stort europeiskt pedagognätverk.

eTwinning - inspirerande, inkluderande och internationellt

Så gör andra

Kodning som eTwinningprojekt

Funderar du på den reviderade läroplanens fokus på digitalisering och programmering? Varför inte kombinera det med internationella kollegors erfarenhet. Låt dig inspireras av Emelie Erikssons projekt på Norrhammarskolan i Skellefteå:

Grej of the Day som eTwinningprojekt

Se ett konkret exempel på hur man på ett enkelt sätt kan kombinera undervisningsmetoden Grej of the Day, digitalisering i undervisningen och även ge ett internationellt perspektiv. Intervju med Emelie Eriksson, Norrhammarskolan i Skellefteå.

 

Läs artikel om Grej of the Day i Skolvärlden