Linnaeus-Palme planering  - ett första steg mot partnerskap

Nu är det dags att börja planera för nya partnerskap inom Linnaeus-Palme! Ansökan till Linnaeus-Palme planering öppnar 1 oktober.

Är din institution intresserad av att etablera ett långsiktigt samarbete med en partnerinstitution i ett låg- eller medelinkomstland? Genom programmet Linnaeus-Palme kan ni söka bidrag både för att planera och genomföra ett partnerskapsprojekt. I år ligger fokus på planeringsdelen. 1 oktober öppnar en ansökningsomgång för er som vill planera ett framtida partnerskap inom Linnaeus-Palme genom Linnaeus-Palme planering. Själva planeringsresorna kan genomföras under 2022. Förberedelserna kan börja redan nu.

Ömsesidiga planeringsresor med stöd från Linnaeus-Palme planering är en möjlighet för din institution och partnerinstitutionen att besöka varandra för att komma överens om formerna för ett kommande partnerskapsprojekt. Tillsammans kan ni förankra projektet, förbereda ansökan till Linnaeus-Palme partnerskap och planera för kommande lärar- och studentutbyten. Nytt för i år är att bidraget för planeringsresor utgörs av en schablon på 20 000 kronor per deltagare. Max antal deltagare är två från varje land.

Mer information om höstens ansökningsomgång finns på programsidan för Linnaeus-Palme planering. Sista ansökningsdag är 31 oktober klockan 12:00.

Linnaeus-Palme planering