Nu kan förskolor, skolor och vuxenutbildningar söka totalt 260 miljoner kronor för skolutveckling, kompetensutveckling och utlandspraktik genom internationella samarbetsprojekt. Pengarna delas ut inom EU-programmet Erasmus+ och nästa år ökar budgeten kraftigt.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Inför 2020 ökar budgeten för förskolor, skolor, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar med 35 miljoner kronor, eller nästan 16 procent, jämfört med 2019.

Möjligheter inom Erasmus+

Via Erasmus+ kan förskolor, skolor, yrkes- och vuxenutbildningar söka bidrag för att:

  • Erbjuda lärare och annan personal möjlighet till kompetensutveckling i andra länder i Europa. Det kan handla om att delta i kurser, erfarenhetsutbyten, undervisningsuppdrag och om att "jobbskugga" europeiska kollegor.
  • Ge elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande på yrkeshögskoleutbildningar möjlighet till praktik på arbetsplatser i andra europeiska länder.
  • Genomföra samarbets- och utvecklingsprojekt tillsammans med skolor, förvaltningar, högskolor och andra organisationer i Europa.

Sista ansökningsdag till Erasmus+ 2020 är den 5 februari (elevpraktik och personalutbyten) och den 24 mars (samarbetsprojekt).

Ta del av Erasmus+ alla program

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar