Lyssna

Möjligheter inom Erasmus+ för att stödja lärare, studerande och elever från Ukraina

EU-kommissionen öppnar för möjligheter för organisationer som beviljats medel från programmet Erasmus+ att byta ut planerade aktiviteter till att finansiera stöd för lärare, studerande och elever som flytt kriget i Ukraina.

För organisationer med beviljade medel från Erasmus+ mobilitet (KA1)

EU-kommissionen arbetar för  ökad flexibilitet för att organisationer som har beviljats medel för Erasmus+ mobilitet att använda delar av medlen för att ta emot deltagare som har flytt Ukraina. I stället för att genomföra planerade mobiliteter kan organisationen välja att ta emot elever, studerande och utbildningspersonal som har flytt Ukraina på grund av kriget. Regler kring detta är ännu inte klara. Se specifik information för respektive programdel via följande länkar:

Erasmus+ mobilitet för högre utbildning (KA131)

Erasmus+ International Credit Mobility (KA171)

För frågor är du välkommen att kontakta eplushogre@uhr.se.

För organisationer som beviljats medel från Erasmus+ partnerskap; småskaliga partnerskap eller samarbetspartnerskap

Ni kan välja vilken eller vilka ännu ej genomförda aktiviteter inom ert projekt som ni vill ändra på, eller byta ut, för att i stället genomföra aktiviteter för att stödja flyktingar från Ukraina som befinner sig i något av Erasmus+ partnerländer, alltså ej kvar i Ukraina. Observera att det inte innebär att man kan skänka projektmedel till utomstående parter utan att det handlar om att projektet ska anordna någon form av aktivitet för att stödja flyktningar från Ukraina.

Om ändringarna medför att projektets övergripande mål påverkas kommer det att krävas en ansökan om kontraktsändring. Om ditt partnerskapsprojekt är intresserade av denna möjlighet ska ni kontakta oss för en dialog om på vilket sätt ni vill förändra era aktiviteter och vad förändringen innebär för just ert projekt.   

Ta kontakt med handläggare för Erasmus+ småskaliga partnerskap via e-post ka210@uhr.se
eller om du har ett Erasmus+ samarbetspartnerskap via e-post ka2partnerskap@uhr.se

Mer information om EU-kommissionens stöd till utbildningspersonal och studerande som flyr Ukraina 

Möjligheter att stödja lärare och elever i Ukraina genom eTwinning

eTwinning är ett online-nätverk öppet för alla Europas lärare och en del av programmet Erasmus+. Genom nätverket får skolor möjligheten att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Drygt 3 000 lärare vid nästan 1 700 skolor i Ukraina har deltagit i eTwinning under de åtta år som landet varit med. Ukrainska lärare kommer att ha fortsatt tillgång till eTwinning och flera olika insatser kommer att vidtas för att underlätta fortsatt samarbete och på olika sätt uttrycka solidaritet.
Svenska lärare och elever som vill visa sitt stöd för Ukraina kan exempelvis gå med i projektet Calling for Peace, där lärare och elever visar sitt stöd på olika sätt. 

Kontakta eTwinning@uhr.se om du är lärare och önskar delta med dina elever.