För att uppmärksamma att programmet Erasmus+ firar 30 år 2017 har Universitets- och högskolerådet (UHR) instiftat en ny årlig utmärkelse: "Årets Erasmus+aktör". Nu kan du nominera din kommun att bli den första mottagaren av priset.

"Årets Erasmus+aktör" har instiftats för att uppmärksamma organisationer som på ett genomtänkt och framgångsrikt sätt arbetar för kvalitetsutveckling i ett europeiskt perspektiv, genom att delta eller ha deltagit i Erasmus+-projekt. Årets utmärkelse – den första – kommer att gå till en kommun. För att delta nominerar du ditt projekt/din kommun genom att skicka in formuläret längre ner på sidan.

Vad består utmärkelsen av 2017?

Vinnaren av utmärkelsen Årets Erasmus+aktör 2017 får ta emot ett diplom vid en konferens i Stockholm i november 2017(tbc).

Förutom äran består priset också i en kompetensutvecklingsinsats (konferens) för upp till 200 personer på den ort vinnaren av utmärkelsen är verksam eller annan ort som är lämplig. UHR står för arrangemang och kostnader. Syftet med konferensen är att uppmärksamma det internationella samarbete som legat till grund för att kommunen fått utmärkelsen, och att sprida kännedom och kunskap i den egna och närliggande kommuner.

Regler

Vinnaren utses bland projektägare inom Erasmus+ mobilitetsprojekt och Erasmus+ strategiska partnerskap beslutade fram till årets utlysningar.

En jury granskar finalisterna utifrån de kriterier som beslutas.

Juryn kan välja att inte dela ut priset om antalet nomineringar bedöms för litet eller kvaliteten på de valbara bidragen bedöms för låg. Juryns beslut kan inte överklagas.

Universitets- och högskolerådet kan när som helst välja att ändra reglerna. Ändringar meddelas här på Utbyten.se.

Kriterier

Juryn kommer att bedöma hur och i vilken omfattning de nominerade till utmärkelsen Årets Erasmus+aktör visar prov på:

  1. Vision, strategi och plan för kvalitetsutveckling i ett europeiskt perspektiv, förankrad i organisationens behov, liksom i forskning och gällande styrdokument
  2. Vilja att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och metoder för lärande genom europeiskt samarbete och fortbildning
  3. Tydlighet i arbetet med spridning och tillämpning av projektresultat, som visar hur det europeiska samarbetet lett till en positiv utveckling och måluppfyllelse för elever och personal.
  4. Inkluderande brett samarbete, till exempel mellan olika ämnes- och utbildningsområden och sektorer och med företag och lokalsamhälle

Jury 2017

Juryn består av Helena Bjelvenius (Sveriges kommuner och landsting), Anna Gudmundsson (Utbildningsdepartementet), Ulf Melin (Universitets- och högskolerådet), Björn Scheele (Myndigheten för yrkeshögskolan) och Skolverket (tbc).

Kampanjlogotyp för Erasmus+ 30 år