Under 2021 arrangerar Nordplus junior ett kontaktseminarium för förskolan och förskoleklassen. Seminariet äger i Köpenhamn. Vi återkommer med datum!

Ett kontaktseminarium är en möjlighet för dig som vill samarbeta med kollegor i andra länder att hitta partners, ta del av andras erfarenheter och utmaningar och hämta inspiration. Programmet omfattar föreläsningar, workshoppar och intressanta möten. När Nordplus junior bjuder in den här gången gäller de framtida samarbetena utbyten, nätverksaktiviteter eller andra samarbetsprojekt mellan förskolor i de nordiska och baltiska länderna.

Digitalisering och hållbar utveckling aktuella teman

- Kontaktseminariet är till för dig som vill hitta nya vägar att stärka barns naturliga lärande och få en inblick i hur kollegor i Norden och Baltikum jobbar med förskolefrågor, säger Susanne Hagström Larsson, programkoordinator för Nordplus junior. Vi uppmuntrar särskilt projekt inom programmets nuvarande fokusområde digitalisering. Ett annat aktuellt tema är hållbar utveckling. Nordiska ministerrådets nya vision för det nordiska samarbetet är nämligen att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Men alla teman som rör förskolepedagogik är välkomna.

Nordplus står för kostnaderna

Seminariet är avgiftsfritt. Nordplus junior står för logi och uppehälle och ersättning för resor utgår enligt schablon. 

Kontaktseminarium

Ett kontaktseminarium ger er möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med. 

Nordplus kontaktseminarium

Kontaktseminarium för förskolan 2021