Lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser kan nu ansöka om att bli skolambassadör för EU. Utbildningen, som UHR genomför tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet, är ett erbjudande till skolhuvudmän att få stöd för skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen.

Nästa år, 2020, genomförs en ny omgång av utbildningen till Skolambassadör för EU. Syftet med utbildningen – som är kostnadsfri – är att erbjuda skolhuvudmän stöd i att utveckla undervisningen om EU och Europa. Tanken är att de lärare som har genomgått utbildningen inspirerar sina kollegor och fungerar som dörröppnare gentemot myndigheter och organisationer.

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd för europeiskt skolsamarbete genom programmet Erasmus+. För både lärare och rektorer ingår också en studieresa till Bryssel, där deltagarna på plats får lära sig mer om EU:s institutioner.

Ansökan för 2020 är öppen från den 1 oktober till den 1 december 2019.

Läs mer om utbildningen och hur man ansöker