Lyssna

Nu går det att söka till Europauniversiteten

Programmet Europauniversiteten ger högskolor möjlighet att stärka kvaliteten och attraktionskraften för det europeiska utbildningsområdet. Både nya och redan beviljade Europauniversitet kan ansöka om finansiering före den 22 mars 2022.

Europauniversiteten ingår i EU-kommissionens vision om European Education Area (ett gemensamt europeiskt utbildningsområde) till år 2025. Syftet är att skapa nya samarbetsmöjligheter för lärosäten och ökade möjligheter till utbyten för studenter och personal. UHR samordnar ett nätverk för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten.

Svenska lärosäten har varit framgångsrika under två pilotomgångar 2019 och 2020. Totalt deltar 11 svenska universitet i Erasmus+ Europauniversitet.  

Budgeten för Erasmus+ Europauniversitet är större än någonsin 2022 – 272 miljoner euro. Under pilotomgångarna 2019 och 2020 beviljades 41 Europauniversitetsallianser (17 respektive 24). 2021 var det ingen utlysning, då EU-kommissionen och medlemsländerna utvärderade pilotomgångarna och beslutade om nästa steg.

Så fungerar ansökan till Europauniversiteten (till utlysningen på EU-kommissionens webbplats)