Ansökan till Atlas partnerskap ser lite annorlunda jämfört med förra året. Den har färre frågor och alla regler som styr programmet finns samlade i ett dokument. "Vi har försökt förenkla och renodla. Vi hoppas att det ska underlätta för dem som söker", säger Jenny Lindström, handläggare.

Atlas partnerskap ger förskolor, skolor och vuxenutbildningsorganisationer möjlighet till stöd för internationellt samarbete med motsvarande utbildningsformer över hela världen. Syftet med programmet är att främja internationella kontakter som i sin tur bidrar till utveckling och måluppfyllelse hos alla parter.

Partnerskapsprojekt – varför det?

Genom Atlas partnerskap kan lärare tillsammans med elever eller studerande – eller på egen hand – genomföra utbyten med partnerskolan eller partnerorganisationen. Att delta i ett projekt är en chans för lärare att stärka sin ämnes- och yrkeskompetens genom nya perspektiv och ökad förståelse för andra sätt att undervisa. Elever och studerande som deltar lär sig nya saker och växer genom mötet med en annan kultur och andra sätt att tänka. Även skolledare kan delta för att hämta inspiration till nya strategier för att styra och utveckla verksamheten.

Nytt för i år

Du som tidigare sökt bidrag genom Atlas partnerskap kommer att märka att ansökan är lite annorlunda jämfört med förra året. - Vi har försökt förenkla och renodla, säger Jenny Lindström, handläggare. Årets ansökan har färre frågor och alla regler som styr programmet finns samlade i ett dokument. Vi hoppas att det ska underlätta för dem som söker.

Sista ansökningsdag för Atlas partnerskap 2018 är 17 september.

Läs mer om Atlas partnerskap och hur du ansöker