Ansökningsomgången för Linnaeus-Palme planering 2018 är nu öppen för alla svenska institutioner som vill planera för ett nytt Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt. Den här gången kan även de institutioner som har ett ”vilande” samarbete sedan tre år tillbaka ansöka.

- Efter flera år med minskad programbudget har vi glädjen att meddela att det finns mer bidrag för planeringsresor att ansöka om till hösten. Så vi hoppas få in fler ansökningar än förra året, säger Catrine Åkerblom, programhandläggare för Linnaeus-Palme.

Svenska institutioner som vill samarbeta med kollegor i låg- och medelinkomstländer och på så sätt integrera globala perspektiv höjer kvaliteten på den högre utbildningen. Lärare och studenter får möjligheten att undervisa och studera i dessa länder, vilket ger dem värdefulla erfarenheter.

Ett enkelt sätt att skapa bra förutsättningar

Planeringsresorna ger institutionerna möjlighet att träffas för att diskutera formerna för ett samarbete inom Linnaeus-Palmes partnerskap. Samarbetet sker mellan två parter som har samma ämne i fokus för sin utbildning eller i form av ett tvärvetenskapligt samarbete. Varje projekt förutsätts ha ett konkret akademiskt syfte.

- Ansökan om bidrag för planeringsresor är inte så omfattande, utan är tänkt att vara ett enkelt sätt att skapa förutsättningar för framtida utbytesprojekt, säger Catrine Åkerblom.

Läs mer om Linnaeus-Palme planering.