Ansökningsomgången för Linnaeus-Palme planering är nu öppen för alla svenska institutioner som vill planera för ett nytt Linnaeus-Palme partnerskapsprojekt. Sista ansökningsdag är 11 november.

Planeringsresan ger er och er samarbetspartner möjlighet att träffas för att komma överens om formerna för det kommande Linnaeus-Palmesamarbetet.

Mer om programmet Linnaeus-Palme planering