Nu kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för utbyten och samarbeten inom programmet Nordplus. Digitalisering är det nya fokusområdet för 2019.

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom programmet kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.

Syftet är att utveckla samarbetet i regionen, skapa möjligheter för erfarenhetsutbyten, öka intresset för språk, främja kulturell förståelse och bidra till att höja kvaliteten på utbildningen.

Ett projekt inom Nordplus kan till exempel omfatta lärar- och elevutbyten, kompetensutveckling, utvecklingsprojekt, tematiska nätverksaktiviteter eller kartläggningsprojekt.

Digitalisering och datalogiskt tänkande nytt fokusområde

Nordiska ministerrådet har valt digitalisering och datalogiskt tänkande som ett nytt fokusområde för 2019-2020. Fokusområdet är ett sätt att lyfta in viktiga och aktuella frågor i de projekt som söker bidrag genom programmet.

- Digitalisering och datalogiskt tänkande är ett prioriterat område inom både Norden och övriga Europa. Hela samhället berörs av digitaliseringen och för skolan är det speciellt viktigt eftersom vi i de nordiska läroplaner har infört, eller är på väg att införa, ämnen med anknytning till digitalisering, till exempel programmering, berättar Susanne Hagström Larsson, handläggare på UHR. 

Fokusområdet omfattar såväl de samhälleliga och demokratiska aspekterna av digitalisering som konkreta digitala kompetenser. Det handlar om förståelse för hur digitalisering påverkar individer och samhälle, användning av digitala verktyg, artificiell intelligens, kodning, digitalt samarbete, kritiskt tänkande och kreativa lösningar.

Läs mer om Nordplus