Agenda 2030, integration, digitalisering och grundläggande färdigheter är några exempel på teman för projektsamarbeten där kollegor i Norden och Baltikum har möjlighet att lära av varandra. Nu är det dags att söka bidrag för 2021. Ansökan till Nordplus öppnar 1 november.

Foto: Yadid Levy/Norden.org

Under 2021-2022 är fokusområdet för Nordplus en grönare framtid. Det är den nya nordiska visionen, att Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen i världen år 2030, som har avgjort valet av fokus. Fokusområdet innebär att projekt med koppling till miljön är särskilt välkomna att söka.

Nyheter i årets ansökningsomgång

Andra nyheter i ansökningsomgången 2021 är att programdelarna Nordplus junior och Nordplus högre utbildning infört enhetskostnader även för aktiviteter inom området projekt/nätverk. Ändringen innebär att projekt/nätverk som beviljas bidrag får en bestämd summa beräknad på vart resan går och hur många som reser. Alla projekt/nätverk får också en summa per organisation som deltar för projektplanering, genomförande och resultatspridning.

Men är det någon idé att söka i år?

Så länge coronapandemin pågår gäller olika reserestriktioner för länderna i Norden och Baltikum. Det innebär att Nordplusprojekt ibland behöver ändra sina planer.

- Vi har en flexibel inställning till förändringar, säger Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus junior. Kan man inte resa när man tänkt går det bra att skjuta på utbytet. Ibland passar det bättre att ersätta ett fysiskt möte med ett digitalt. Det finns många möjligheter att samarbeta även under pandemin, så det är absolut idé att söka.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 1 februari 2021*.


*Nordiska ministerrådets budget för ansökningsomgången 2021 är ännu inte beslutad. Det innebär dels att utlysningen förutsätter att Nordplus kommer att tilldelas bidragsmedel, dels att utbetalningen av bidrag kan komma något senare.

Mer information om Nordplus