Nu finns en ny möjlighet att söka bidrag för kompetensutveckling för personal inom förskola, skola och yrkesutbildning samt för arbetsplatsförlagt lärande utomlands. En extra ansökningsomgång för Erasmus+ mobilitet skola samt yrkesutbildning öppnar med sista ansökningsdag den 8 oktober 2019.

Genom Erasmus+ mobilitet kan organisationer inom utbildningsområdet söka projektbidrag för att ge personal möjlighet till kompetensutveckling i andra länder i Europa. Det kan till exempel handla om att delta i kurser eller jobbskugga och undervisa vid utbildningsorganisationer i andra länder.

Inom yrkesutbildning är det även möjligt att finansiera utlandspraktik för elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande inom yrkeshögskolan.

Erasmus+ mobilitet skola eller yrkesutbildning?

Är du verksam inom skolsektorn – förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola – söker du Erasmus+ mobilitet skola.

Programmet ger personal möjlighet att delta på fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Är du verksam inom området yrkesutbildning – gymnasium med yrkesinriktning, organisation verksam inom yrkesutbildning, vuxnas yrkeslärande och yrkesvägledning – söker du Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Programmet ger personal möjlighet att jobbskugga eller undervisa och elever/studerande kan praktisera vid företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Ansök senast 8 oktober

Sista ansökningsdag till Erasmus+ mobilitet skola och Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är förlängd till den 8 oktober 2019. Ansökan skickar du in senast klockan 12:00.

Stöd och råd inför ansökan

Kontakta oss gärna så ger vi dig stöd och mer information inför er ansökan.

Erasmus+ mobilitet skola: ka1skola@uhr.se

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning: ka1yrkes@uhr.se