Kortare utbyten, fler deltagare, nya aktiviteter och färre ansökningsfrågor – det är nyheterna inför årets ansökningsomgång för programmet Linnaeus-Palme. Ansökan öppnar 2 mars!

Inför årets ansökningsomgång introducerar UHR flera förändringar som projektägare inom Linnaeus-Palmeprogrammet efterfrågat.

- Vi vill underlätta det ömsesidiga samarbetet mellan Linnaeus- och Palmeinstitutionerna, säger Catrine Åkerblom, handläggare för Linnaeus-Palmeprogrammet. Vårt mål är att fler ska se möjligheterna med programmet och att projekt som beviljas bidrag ska kunna genomföras på bästa sätt som planerat.

Kortare utbyten och fler deltagare

En nyhet för 2020 är att lärare kan delta i kortare utbyten än tidigare. Minimitiden för ett lärarutbyte sänks från tre till två veckor. Det blir också möjligt att söka bidrag för dubbelt så många lärare. Fyra plus fyra lärare är det nya maxantalet mot tidigare två plus två. För studenter ligger minimitiden för utbyte kvar på tio veckor och maxantalet utbyten kvar på fyra plus fyra. Kravet på ömsesidigt antal utbyten mellan partnerinstitutionerna kvarstår.

Bidrag för andra aktiviteter

För att ett Linnaeus-Palmepartnerskap ska kunna bidra till kapacitetsutveckling kan det finnas behov av att genomföra andra aktiviteter som kompletterar ett utbyte. Därför öppnar UHR nu för projektägande institutioner att söka bidrag för aktiviteter de ser som lämpliga, till exempel att andra befattningar på ett lärosäte än lärare ska kunna delta i utbyten. Det kommer också att gå att söka bidrag för utvärderingsresor eller utbildningsinsatser inom ämnen som digitala mötessystem eller språk.

Om programmet

Genom Linnaeus-Palmeprogrammet kan svenska lärosäten driva långsiktiga samarbeten med institutioner i låg-och medelinkomstländer. Grundpelaren i samarbetet är ömsesidiga utbyten mellan institutionerna där lärare eller lärare och studenter deltar. Syftet med programmet är att höja utbildningens kvalitet och utveckla kapaciteten och stärka partnerskapet mellan lärosäten.

Sista ansökningsdag är 14 april.

Till Linnaeus-Palme partnerskap