Nyheter i årets ansökningsomgång för Praktikantprogrammet

Från i år fokuserar Praktikantprogrammet mer på ömsesidighet och partnerskap. Inom vissa delar av programmet är det nu möjligt att söka bidrag även för inresande praktikanter. Ansökan öppnar 1 oktober.

Praktikantprogrammet är en del av det svenska biståndet och ska genom praktik ge unga svenskar möjlighet att höja sin internationella kompetens och få större förståelse för utvecklingsfrågor. Samtidigt ska programmet stärka partnerskap mellan civilsamhällesorganisationer i Sverige och organisationer i låg- och medelinkomstländer. Det betyder att bidragen från programmet ska gå till aktiviteter som är till nytta för, och utgår från ett ömsesidigt behov hos, de svenska och utländska organisationerna.

– En praktikant kan till exempel ansvara för en hemsida och kommunikationen via sociala medier för partnerorganisationen, parallellt med att hen samlar in material som den svenska organisationen kan använda i sitt informationsarbete, berättar Catrine Åkerblom, handläggare på UHR. Praktikanten blir en personlig kontakt mellan rättighetsbärare i partnerländer och den svenska organisationens medlemmar.

Inresande praktikanter

Ett led i satsningen på ömsesidiga partnerskap är att UHR breddat programmet till att inom vissa delar omfatta även inresande praktikanter. Det innebär att Sidas strategiska partnerorganisationer som söker bidrag som så kallade direktförmedlande organisationer också kan söka bidrag för att ta emot en eller två praktikanter från en partnerorganisation.

– Syftet är att öka förutsättningarna för att stärka partnerskapet genom en mer ömsesidig praktikverksamhet, säger Catrine Åkerblom. Praktikanten från partnerorganisationen praktiserar eller jobbskuggar i Sverige på samma villkor som de svenska praktikanterna gör hos partnerorganisationen.Efter praktiken ska den inresande praktikanten sprida sina nya kunskaper och erfarenheter inom partnerorganisationen.

Slopad åldersgräns

Den övre åldersgränsen för praktikanter är borttagen. Enda ålderskravet 2020 är att praktikanten ska ha fyllt 20 år.

– Det är ett sätt att öppna för en bredare målgrupp, säger Catrine Åkerblom. Vi vill inte stänga ute personer över 30 år med relevant utbildning och erfarenhet som genom att delta kan bidra till att stärka både partnerskapet och en institutionell resursbas.

Sista ansökningsdag är 30 oktober

Praktikantprogrammet