Lyssna

Tre stora nyheter inom Atlas partnerskap

Den 8 mars öppnar ansökningsomgången för Atlas partnerskap. Tre stora förändringar som underlättar både processen att ansöka och driva projekt blir då möjliga.

De tre stora nyheterna i programmet är:

Schablonbelopp per deltagare

Från och med 2023 ansöker du som projektägare om schabloner per deltagare i stället för på budget som tidigare.

Arbetstid ingår i delfinansieringen

Bidrag inom Atlas partnerskap beviljas för 50 % av projektets totala budget. Efter stor efterfrågan från projektägare är det nu möjligt att räkna in både arbetstid och andra administrativa kostnader i delfinansieringen. UHR hoppas att förändringen gör det möjligt för fler skolor att starta upp partnerskap.

– Ändringen betyder i praktiken att projektägare inte behöver skjuta till delfinansiering av kostnader som exempelvis flygresor och uppehälle, utan kan räkna in kostnader de redan har i projektet som arbetstid för lärare och administratörer eller andra administrativa projektkostnader. Säger Chelsea Long, handläggare för Atlasprogrammet.

Storbritannien – nu möjligt för partnerskap

En annan stor nyhet är att det nu går att söka partnerskap med skolor och utbildningsorganisationer i Storbritannien. Atlas beviljar medel för projekt utanför EU/EES och i och med brexit är det nu möjligt att starta upp partnerskap även i Storbritannien.

Läs mer om hur du ansöker till Atlas partnerskap här.

Om Atlas partnerskap

Atlas är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen. Genom Atlas kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka bidrag för utbyten, samarbeten, konferenser och APL utomlands.

Läs mer om Atlas partnerskap här.