I år inträder en del förändringar inom programmet Atlas.

För Atlas partnerskap gäller att ansökningsomgången flyttar från våren till hösten.

- Vi vill att Atlas ska komplettera andra program för skolan istället för att konkurrera, säger Susanne Hagström Larsson, handläggare för Atlas. Både Erasmus+ och Nordplus har ansökningsomgångar på våren så nu blir det en bättre spridning. Vi förstår att det kan uppstå en del problem i samband med omställningen, men på sikt kommer det att bli enklare för skolor som driver och deltar i projekt inom flera program.

Förändringar inom övriga programdelar

Programdelarna Atlas planering och Atlas konferens minskar antalet ansökningsomgångar från och med 2018. För Atlas planering innebär det en ansökningsomgång som inträffar under hösten och för Atlas konferens blir det två ansökningsomgångar – en på våren och en på hösten. För Atlas praktik gäller samma som tidigare.

Även andra förändringar är på gång inom Atlas.

- Vi håller på att utveckla programmet just nu så vi får se hur mycket vi hinner få klart till höstens ansökningsomgång, berättar Susanne Hagström Larsson. 

Ansökningsomgångar för Atlas 2018

  • Atlas partnerskap: 15 augusti till 17 september
  • Atlas planering: 15 augusti till 17 september
  • Atlas konferens: 1 april till 2 maj och 1 oktober till 1 november
  • Atlas praktik: 5 mars till 4 april och 1 september till 4 oktober

För samtliga programdelar gäller att ansökan stänger klockan 12:00 sista ansökningsdag.