Lyssna

Nyheter inom Atlas

Den 8 mars öppnar ansökningsomgången för Atlas partnerskap och Atlas praktik. Flera förändringar blir då möjliga för att underlätta både processen att ansöka och driva projekt.

Atlas partnerskap

Schablonbelopp per deltagare

Från och med 2023 ansöker du som projektägare om schabloner per deltagare i stället för på budget som tidigare.

Arbetstid ingår i medfinansieringen

Bidrag inom Atlas partnerskap beviljas med ett krav på medfinansiering motsvarande beviljat belopp. Efter stor efterfrågan från projektägare är det nu möjligt att räkna in både arbetstid och andra administrativa kostnader i medfinansiering. UHR hoppas att förändringen gör det möjligt för fler skolor att starta upp partnerskap.

– Ändringen betyder i praktiken att projektägare inte behöver skjuta till medfinansiering av kostnader som exempelvis flygresor och uppehälle, utan kan räkna in kostnader de redan har i projektet som arbetstid för lärare och administratörer eller andra administrativa projektkostnader. Säger Chelsea Long, handläggare för Atlasprogrammet.

Storbritannien – nu möjligt för partnerskap

En annan stor nyhet är att det nu går att söka partnerskap med skolor och utbildningsorganisationer i Storbritannien. Atlas beviljar medel för projekt utanför EU/EES och i och med brexit är det nu möjligt att starta upp partnerskap även i England, Nordirland, Skottland och Wales

Läs mer om hur du ansöker till Atlas partnerskap här.

Atlas praktik

Höjda schablonbelopp

Under våren 2023 höjer vi schablonbeloppen för APL-elever.

Läs mer om hur du ansöker till Atlas praktik här.

Om Atlasprogrammet

Atlas är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen. Genom Atlas kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka bidrag för utbyten, samarbeten, konferenser och APL utomlands.

Läs mer om alla Atlasprogram här