Boka in datumet för årets seminarium som den här gången äger rum online. Ingen utlysning inom Linnaeus-Palme planering i höst. Så gick det i ansökningsomgången 2020.

Söktrycket i senaste ansökningsomgången för Linnaeus-Palme partnerskap var högt, trots coronapandemin. Totalt kom 99 projektansökningar från 27 lärosäten in till UHR våren 2020. Ansökningarna höll god kvalitet och 89 av dem beviljades bidrag.

Hela budgeten till partnerskap

Totalt fick UHR in ansökningar om 33,2 miljoner kronor och beslutade att lägga hela budgeten 2020 (28,7 miljoner) på Linnaeus-Palme partnerskap. Det innebär att det inte blir någon ansökningsomgång för Linnaeus-Palme planering i höst.

Höstseminariet

Det årliga informationsseminariet för Linnaeus-Palme och Minor Field Studies kommer att gå av stapeln 26 november 2020 klockan 9:30-15. Seminariet presenterar det senaste inom programmen: rapportering MFS, ansökningsomgång Linnaeus-Palme partnerskap 2021 och frågor med anknytning till covid19-pandemin. Vi tar också upp digitalt förberedelsematerial inför utbyten och fältstudier. I år kommer seminariet att livesändas via Zoom. Boka in datumet redan nu! Mer information kommer.

Fler siffror från senaste ansökningsomgången

  • 31 ansökningar rörde nya partnerskap och av dem hade 22 tidigare beviljats bidrag inom Linnaeus-Palme planering. 58 var fortsättningsansökningar.
  • De lärosäten som fått flest ansökningar beviljade är Linnéuniversitetet (16), Göteborgs universitet (11) och Linköping (8).
  • De ämnesområden som fick flest projekt beviljade är sjuksköterske-/barnmorskeutbildning (12), pedagogik och lärarutbildning (9) och ingenjörsvetenskap (7). Sammanlagt spänner de beviljade ansökningarna över 26 ämnesområden.
  • 32 olika partnerländer finns bland de beviljade ansökningarna. De vanligast förekommande är Sydafrika (11), Kenya (9) och Indien (7).