Öka chansen till ett Erasmus+ strategiskt partnerskap

Har ni identifierat utmaningar inom utbildningsområdet som skulle kunna lösas med europeiskt samarbete? Genom Erasmus+ kan ni söka projektbidrag för att arbeta ihop med organisationer i andra europeiska länder. Att delta på ett ansökningsseminarium är ett utmärkt tillfälle att räta ut frågetecknen kring ansökan och projektidén.

Inom ett partnerskap kan ni till exempel utveckla metoder och verktyg, utveckla kurser och undervisningsmoduler och utbyta erfarenheter och ta fram långsiktiga samarbetsstrategier.

Under våra ansökningsseminarier förklarar våra handläggare hur man ansöker, vad som är viktigt att tänka på för att driva ett projekt inom Erasmus+ och hur ansökan bedöms.

De ger återkoppling på projektidéer och verktyg för att utveckla och konkretisera projektidéer. Deltagare får den information som behövs för att skriva en så bra ansökan som möjligt och som ökar chanserna att beviljas pengar för att driva ett projekt.

Det är också ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra som har drivit eller planerar att driva projekt inom Erasmus+.

Aktuella ansökningsseminarier

Ansökningsseminarierna äger rum i Stockholm under december 2018  och januari – mars 2019 och alla är gemensamma för skola, yrkes-, högre- och vuxenutbildning.

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap 17 december 2018 (sista anmälningsdag 7 december)

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap 28 januari 2019 (sista anmälningsdag 18 januari)

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap 15 februari 2019 (sista anmälningsdag 8 februari)

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap 8 mars 2019 (sista anmälningsdag 1 mars)

Partnerskap mellan skolor

Söker du för ett partnerskap mellan enbart skolor har vi särskilda ansökningsseminarier för Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor:

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor 14 december 2018 (sista anmälningsdag 7 december)

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor 17 januari 2019 (sista anmälningsdag 10 januari)

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor 25 januari 2019 (sista anmälningsdag 18 januari)

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor 8 februari 2019 (sista anmälningsdag 1 februari)

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor 22 februari 2019 (sista anmälningsdag 15 februari)

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor 4 mars 2019 (sista anmälningsdag 25 februari)

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor 11 mars 2019 (sista anmälningsdag 4 mars)

Mer om Erasmus+

Mer om Erasmus+ och strategiska partnerskap