Lyssna

Ökad internationalisering genom Linnaeus-Palme partnerskap

I en ny rapport utreds vilka resultat, effekter och bestående förändringar som samarbeten inom Linnaeus-Palme partnerskap bidrar till. Utredningen visar att partnerskapen leder till internationalisering av högre utbildning och forskning, både i Sverige och i samarbetsländerna.

Genom Linnaeus-Palme-samarbeten stärker institutionerna både den institutionella och den individuella resursbasen. Det visar rapporten "Stärkta partnerskap för ett globalt genomförande av Agenda 2030" som publicerades nyligen. Rapporten visar att institutionerna som delar i partnerskapen stärks genom utveckling och tillämpning av nytt kursinnehåll, nya metoder, internationell karriärvägledning och nya gemensamma utbildningsprogram som utgår från globala perspektiv.

Rapporten visar att de kollegiala partnerskap som Linnaeus-Palme-programmet finansierar bidrar till att förverkliga Agenda 2030. Partnerskapen leder till internationalisering av högre utbildning och forskning, både i Sverige och i samarbetsländerna. Det sker genom kulturella, mellanmänskliga och intellektuella utbyten. Drivkraften bakom LP-projekten är ofta att etablera eller bygga vidare på andra samarbeten och partnerskap. Institutioner som har samarbetat längre har i större utsträckning nått sina mål och kan redovisa både flera effekter och bestående förändringar. 

Läs mer och ta del av hela rapporten på Uhr.se.

Linnaeus-Palmeprogrammet syftar till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Programmet erbjuder lärosäten bidrag för ömsesidiga utbyten och andra aktiviteter som bygger ett partnerskap och ökar kapaciteten hos individer och institutioner som deltar.

Läs mer om programmet!