Lyssna

Öppet samråd: delta i utvärdering av Erasmus+-programmet

Nu är det dags för utvärdering av Erasmus+. Har du synpunkter på Erasmus+ för programperioden 2014-2020, kan du delta i slututvärderingen. Har du synpunkter på Erasmus+ för programperioden 2021-2027, kan du delta i halvtidsutvärderingen. Gör din röst hörd!

Syftet med samrådet är att samla in information, sakkunskap och synpunkter från alla berörda parter för att EU-kommissionen ska kunna göra en evidensbaserad och väl avvägd bedömning av programmets resultat.

EU-kommissionen kommer att ta hänsyn till ditt bidrag när de arbetar vidare med utvecklingen av Erasmus+. Alla inkomna synpunkter sammanfattas och kommenteras sedan i en rapport från EU-kommissionen.

Vilka kan delta?

Bidrag är välkomna från programmets viktigaste intressenter, men även från allmänheten och från myndigheter, kommuner samt organisationer från hela utbildningssektorn, från förskolor till lärosäten.

När kan du delta?

Det öppna samrådet pågår mellan den 15 september till den 8 december 2023.

Hur gör du för att delta?

På EU-kommissionens webbplats finns mer information och länk till webbenkät. Öppna i nytt fönsterScrolla ner till rubriken Samråd.

Välkommen med ditt bidrag!