Kodning och animation av NAO-robotar är temat för två Malmöskolors samarbete med en skola i Danmark. Den 13 december gick robotarna luciatåg i både Malmö och Odense.

— Tanken är att våra skolor ska programmera två robotar var, så att det blir ett mixat luciatåg. Koden skickar vi mellan Malmö och Odense. Samma luciatåg, med fyra NAO-robotar, kommer att gå på båda ställena samtidigt, säger Johan Magnusson, IKT-pedagog på Videdalsskolan och ansvarig för projektet.

I projektet samarbetar Videdalsskolan och Kryddgårdsskolan i Malmö med en skola i Odense i Danmark. Samarbetet genomförs helt på digital väg via den europeiska plattformen eTwinning, som Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för i Sverige. Resultatet av projektet är dagens robot-luciatåg, som skolorna även kommer att filma och strömma direkt till varandra.

Genom eTwinning har skolor i olika länder möjlighet att genomföra samarbetsprojekt på helt digital väg. Över 500 000 lärare i hela Europa är idag anslutna till etwinning.net.

— eTwinning är ett jättebra sätt för lärare och skolor att ta sig an aktuella frågor och ämnen. Till exempel programmering som blir ett mål i kursplanen hösten 2018. Ett eTwinning-projekt ger dessutom elever och lärare i olika länder möjlighet att lära känna varandra utan att de behöver resa, säger Mia Sandvik, handläggare på UHR.

Se luciatåget

Se luciatåget på SVT nyheters webbplats

Se film om projektet

För frågor, kontakta:

Johan Magnusson, Videdalsskolan
johan.magnusson(at)malmo.se

Christopher Häll, Kryddgårdsskolan
christopher.hall(at)malmo.se

För frågor om eTwinning, kontakta:

Mia Sandvik, handläggare UHR
070-546 93 68
mia.sandvik(at)uhr.se

Läs mer om eTwinning