Vill din skola att uppmärksamma Europadagen den 9 maj? På UHR:s webbplats hittar du tips och inspiration för att anordna en spännande dag med EU-tema. Ta också chansen att delta vid firandet på Europahuset i Stockholm, där du och dina elever får möta ungdomar som deltagit i Erasmus+ och träffa EU- och handelsminister Ann Linde.

Europadagen firas den 9 maj, till minne av den franske utrikesministern Robert Schumans plan 1950 för att skapa ett enat Europa. Tanken med Schumandeklarationen var att bevara freden efter andra världskriget och skapa välstånd. Den låg till grund för bildandet av den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) – den sammanslutning som i sin tur är grunden för dagens Europeiska union (EU).

Europadagen har firats sedan 1985 och uppmärksammas idag runt om i Europa.

Firande på Europahuset i Stockholm

På temat "Ung i EU" bjuder UHR, tillsammans med bland annat EU-kommissionens i Sverige och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), den 9 maj in till Europadagsfirande på Europahuset i Stockholm.

Möt yrkeselever och studenter som berättar om erfarenheter av att studera eller praktisera i ett annat europeiskt land genom Erasmus+, hör vad Brexit kan få för konsekvenser för unga i Storbritannien och diskutera EU:s framtid med Ann Linde, EU- och handelsminister. Dessutom delar Ann Linde ut pris till de skolor som vunnit vår Instagram-tävling #EU-minuten.

Program: Ung i EU – Europahuset 9 maj (pdf)

Uppmärksamma Europdagen på skolan – tips och idéer

Planerar ni att uppmärksamma Europadagen på din skola? Eller funderar ni på att göra det men vet inte hur? På vår webbplats hittar du tips, idéer och inspiration för att anordna en spännande och engagerande dag tillsammans med eleverna. Där finns också material, övningar och lektionstips för att arbeta med EU i klassrummet. Förslagen är indelade i två kategorier, årskurs 1–6 och årskurs 7–9 samt gymnasiet.

Så kan ni fira Europadagen – tips och inspiration