Lyssna

Samarbeten och projekt med ungerska organisationer stoppas

Inga nya avtal som berör unionsbudgeten, till exempel projekt inom ramen för Erasmus+, får ingås med ett antal utpekade ungerska organisationer. De nya reglerna gäller från och med den 16 december 2022 och tills vidare.

Europeiska unionens råd har antagit ett beslut för att skydda unionens budget i relation till beslut fattade av den ungerska regeringen. Flera av organisationerna på listan är offentliga universitet eller andra organisationer inom utbildnings- och kultursektorn.

Avtal som redan tecknats med någon av organisationerna innan den 16 december 2022 fortsätter att gälla, till exempel mobilitetsavtal eller samarbetsavtal inom Erasmus+.
Lista över de berörda ungerska organisationerna:
List-of-Public-Trust-Funds-Performing-a-Public-Function.pdf (helsinki.hu)

Mer information om beslutet:
Publications Office (europa.eu)