Lyssna

Sex skolprojekt nominerade till Svenska eTwinningpriset

Som svenskt supportcenter för EU-programmet eTwinning, delar UHR varje år ut Svenska eTwinningpriset. Priset går till skolor vars lärare utfört ett utmärkt internationellt projekt registrerat på eTwinning-plattformen, där även eleverna med hjälp av digitala arbetssätt samarbetat med varandra över landsgränserna. Sex projekt är nominerade till årets pris.

I år delas priset ut i två kategorier: eTwinningprojekt – samarbete genom eTwinning på digital väg och Erasmus+ använder eTwinning – samarbete genom eTwinning där projektet även har finansiering från Erasmus+.

Det slutliga vinnarprojektet offentliggörs i slutet av mars och utses av eTwinnings prisjury med medlemmar från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarnas riksförbund, EU-kommissionen i Sverige och UHR.

Finalisterna i kategorin eTwinningprojekt

  • Mili Modak, Tomtbergaskolan, Huddinge. ”DIGI-WISE KIDS” – ett projekt med fokus på medie- och informationskunnighet.

  • Teresa Romano, Anna Whitlocks gymnasium, Stockholm. ”Ripples on the water-Global English” – ett svenskt/italienskt språksamarbete.

  • Sandra Bixler, Näsbyparksskolan, Täby. ”The story of a water drop” – ett projekt om vattnets kretslopp och betydelse.

Finalisterna i kategorin Erasmus+ som använder eTwinning

  • Urmimala Banerjee, Internationella Engelska skolan, Kista. “We are creating STEAM embassies in the European school network” – ett projekt med fokus på att utveckla vetenskap, teknik, ingenjörskap, konst och matematik i undervisningen.

  • Sara Pöllänen, Kättilsmåla förskola, Karlskrona. “ICT ,SΤΕΑΜ and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” – ett projekt med fokus på att utveckla kompetens inom digitala verktyg och integrera IKT och programmering i undervisningen.

  • Johanna Laronsson, Rödebyskolan, Karlskrona. ”Stories Bring Us Closer 2020/21” – ett projekt som utgår från berättelsens kraft för att bland annat stärka engagemang och läsutveckling.