Skolforum: Kom igång med utlandspraktik för dina yrkeselever

Arbetar du inom gymnasieskolan och vill veta mer om att erbjuda yrkeselever praktik i andra länder? Missa inte UHR:s seminarium på Skolforum den 31 oktober, där vi berättar om utlandspraktikens vinster och hur finansieringen och ansökan går till.

- Seminariet vänder sig till dig som på något sätt arbetar med gymnasieskolans yrkesprogram och som är ny när det gäller utlandspraktik. Du behöver inte vara yrkeslärare för att delta, säger Linda Nilsson, handläggare på UHR.

Tillsammans med kollegan Kerstin Claesson Callahan håller hon i seminariet, som har fokus på praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL) genom programmet Erasmus+. Erasmus+ ger elever möjlighet till praktik på arbetsplatser inom Europa. Under nästa år ökar budgeten och det kommer att finnas nästan en miljon euro mer än tidigare att söka för gymnasieskolor som vill erbjuda APL utomlands.

- En fördel med praktikprojekt är att ni kan börja med ett pilotprojekt i mindre skala, säger Linda Nilsson. Sedan går det att bygga på projektet successivt och utveckla det under många år framåt.

Vad kan utlandspraktiken ge?

- Utlandspraktik är väldigt attraktivt för eleverna och höjer utbildningens attraktionskraft. Det är också en chans att ta del av kompetens och praktikplatser som inte finns i Sverige. Och ett sätt att visa eleverna att det, om de stannar på sin utbildning, finns möjligheter att arbeta i andra länder efter examen. Vi har sett exempel där skoltrötta elever velat fortsätta sina gymnasiestudier tack vare att de fått möjlighet att åka utomlands.

När ansöker man om praktikprojekt inom Erasmus+?

- Sista ansökningsdatum 2018 kommer att vara i början av februari. Så efter seminariet är det dags att gå hem och se till att man får skolledningen med sig – det är viktigt att de är med på tåget. Utlandspraktik och internationella samarbeten ska inte ses som något extra utan som en del av det kontinuerliga arbetet med skolutveckling.

Vill du veta mer? Välkommen till seminariet "Internationella möjligheter för lärare och elever inom yrkesutbildning" på Södra scenen den 31 oktober kl. 10.20-10.50.

Internationellt utbyte för förskolor och skolor – ställ frågor i vår monter!

Arbetar du inom förskola, grundskola eller gymnasieskola? Besök UHR:s monter på Skolforum och hör om möjligheter till kompetensutveckling, samarbetsprojekt och digitala samarbeten med lärare och elever i andra länder. Våra handläggare med erfarenhet av internationellt samarbete finns på plats och svarar på frågor om vad ni kan göra, finansieringen och hur ansökan om projektbidrag går till.

Vi finns i monter C03:37 den 30-31 oktober.

Skolforum äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

 

Bilden ovan: Kerstin Claesson Callahan (t.v.) och Linda Nilsson (t.h.), som håller i seminariet om utlandspraktik på Skolforum.