Snart dags att söka till Atlas planering och Atlas partnerskap!

Är du och dina kollegor intresserade av att samarbeta med kollegor i ett annat land? Genom Atlas partnerskap kan förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning söka projektbidrag för långsiktiga samarbeten med motsvarande partners i hela världen. Atlas planering ger möjlighet till bidrag för att etablera samarbetet. Ansökan till respektive program öppnar 15 augusti.

Atlas planering ger svenska förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning möjlighet att skapa internationella kontakter och lägga grunden för kommande samarbets- eller praktikprojekt inom Atlas partnerskap eller Atlas praktik. Bidraget kan användas för att besöka en utländsk partnerorganisation, eller för att låta den utländska partnern komma till Sverige. Oavsett riktning ska alla besök utgå från ett identifierat utvecklingsbehov, och det ska finnas en ambition att utveckla långsiktiga kontakter mellan de två länderna.

Partnerskapsprojekt – varför det?

Atlas partnerskap ska främja internationella kontakter som i sin tur bidrar till utveckling och måluppfyllelse hos alla parter. Genom programmet kan lärare tillsammans med elever eller studerande – eller på egen hand – genomföra utbyten med partnern. Att delta i ett projekt är en chans för lärare att stärka sin ämnes- och yrkeskompetens genom nya perspektiv och ökad förståelse för andra sätt att undervisa. Elever och studerande som deltar lär sig nya saker och växer genom mötet med en annan kultur och andra sätt att tänka. Även skolledare kan delta för att hämta inspiration till nya strategier för att styra och utveckla verksamheten.

Sista ansökningsdag är 16 september.

Mer information om Atlas