Sök bidrag för att planera samarbeten med andra länder

Den 31 mars öppnar den första ansökningsomgången till Erasmus+ förberedande besök – en ny möjlighet till bidrag för att planera ett internationellt projekt eller utbyte. Organisationer inom hela utbildningsområdet kan söka.

Genom Erasmus+ förberedande besök kan organisationer söka bidrag för att besöka en partner i ett annat land. Vid besöket är tanken att man gemensamt ska planera en ansökan och ett kommande Erasmus+projekt, till exempel inom Erasmus+ strategiska partnerskap, mobilitet eller kapacitetsuppbyggnad.

Hela utbildningsområdet kan söka

Tidigare har förberedande besök funnits för de utomeuropeiska delarna av Erasmus+ högre utbildning. Från och med den 31 mars kan även förskolor, skolor, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och andra organisationer inom hela utbildningsområdet söka.

- Vi har sett behov av att ge fler möjlighet att etablera kontakter i andra länder och skapa bra grunder för samarbeten. Vi hoppas att det här på sikt ska leda till ännu bättre projekt inom Erasmus+, säger Daniel Edquist, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet.

Länder som kan besökas

När det gäller Erasmus+ strategiska partnerskap och mobilitet är det möjligt att få bidrag för att besöka partners i länder i Europa. För utomeuropeisk mobilitet högre utbildning, Erasmus Mundus gemensamma masterprogram och Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad går det även att söka bidrag för besök i länder utanför Europa. Det gäller även programdelarna Jean Monnet och Erasmus+ kunskapsallianser.

Det går att få bidrag för högst två personer per besök.

Den första ansökningsomgången öppnar på eftermiddagen den 31 mars, med sista ansökningsdag den 30 april. Framöver kommer det att gå att söka löpande, med deadline den sista dagen i varje månad.

Läs mer om Erasmus+ förberedande besök