Nu finns möjlighet att söka medel för europeiska samarbetsprojekt som syftar till att förbättra utbildningssystemen i Europa. Sista ansökningsdag är den 14 mars kl. 12.00.

Utlysningen, inbjudan att söka, genomförs inom ramen för Erasmus+ programområde tre: stöd till politiska reformer. Inom ansökningsomgången kommer medel att delas ut till projekt som syftar till att långsiktigt påverka och utveckla utbildningssystemen i Europa. De kan till exempel handla om att testa och integrera nya idéer och lösningar och om att utveckla innovativa politiska strategier inom utbildningsområdet.

Europas utbildningsutmaningar i fokus

Inom ansökningsomgången går det att söka medel för projekt som bidrar till att:

  • Ge lågutbildade vuxna möjligheter att förvärva grundläggande kompetenser.
  • Främja resultatbaserade metoder inom yrkesutbildning.
  • Främja innovativ teknik inom karriärvägledning.
  • Höja lärarprofessionen inom förskola, skola och barnomsorg.
  • Förverkliga målen i EU-strategin för högre utbildning.

Vilka kan söka?

Offentliga och privata organisationer och myndigheter inom utbildning och yrkesutbildning kan söka, liksom aktörer inom andra områden. Till exempel organisationer som arbetar med icke-formellt lärande, exempelvis med ungdomsfrågor, och organisationer som är verksamma inom flera olika utbildningsområden.

Minst tre olika organisationer från tre länder ska ingå i en ansökan.

Informationsdag 27 januari – sänds på webben

En informationsdag inför ansökan äger rum i Bryssel den 27 januari 2017. Mötet kommer att kunna följas live på webben och presentationerna finnas tillgängliga efter mötet.

Ansökningsomgången är stängd.