Trots pågående pandemi ökar intresset från svenska utbildningsaktörer att söka finansiering för internationella samarbeten och utbyten. "Det visar att intresset för att utvecklas genom internationella utbyten är stort och att myndighetens insatser ger resultat”, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Intresset för programmet Erasmus+ mobilitet för studenter och personal är högre än någonsin. Hela bidragsbudgeten på mer än 250 miljoner kronor kommer att fördelas, vilket inte har hänt sedan 2014. Rekord är det även för svenskt yrkesutbildning som kommer att få över 100 miljoner kronor, huvudsakligen för utlandspraktik för elever och studerande.

För Erasmus+ strategiska partnerskap för erfarenhetsutbyten och innovation har det i år kommit in 59 procent fler ansökningar jämfört med förra året. Inom skolsektorn liksom organisationer som arbetar med vuxnas lärande har intresset nästan dubblerats.

Atlas praktik har fått ansökningar på ytterligare nära en miljon kronor från gymnasier och yrkesvux. Det sökta beloppet överträffar förra året med nästan 1 miljon kronor, dvs. nära 100 fler deltagare vill göra arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands.

"Vi befarade att coronapandemin skulle dämpa intresset för internationella samarbeten och utbyten. Därför är det extra glädjande att intresset har varit så stort i vår. UHR:s arbete för att få fler att se värdet av att utvecklas genom internationella utbyten har slagit igenom. Pandemin visar också att behovet av internationella samarbeten och internationell kompetens kommer att bli ännu viktigare för att lösa de utmaningar världen nu står inför", säger Karin Röding.

Bakgrund

UHR är det svenska programkontoret för internationella samarbets- och utbytesprogram som riktar sig till hela utbildningssektorn. Programmen ger utbildningsorganisationer möjlighet att finansiera internationella samarbetsprojekt och utbyten för studenter, elever och personal.