Lyssna

Svenska skolor får nytt europeiskt pris

Fyra skolor i Sverige är vinnare av EU-kommissionens nya europeiska lärarpris för innovativ undervisning. Priset delas ut till lärare på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utvecklat undervisningen genom europeiska projekt inom programmet Erasmus+.

– Det är en stor ära att vi har utsetts till vinnare av det Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning, säger Monica Thelin, rektor för Infjärdens förskoleområde i Piteå. Vårt projekt handlade om att utveckla metoder för att förstärka barns lärande och inflytande och öka användningen av IKT. Det har varit tre innehållsrika och lärorika projektår som fortfarande lever kvar i våra verksamheter.

Infjärdens förskoleområde är en av de fyra förskolor och skolor i Sverige som tilldelas det nya Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning (European Innovative Teacher Award). Övriga vinnare finns på Högakustenskolan i Kramfors, Hahrska gymnasiet i Västerås och Naturbruksförvaltningen vid Västra Götalandsregionen. Skolorna belönas för projekt inom Erasmus+ som har avslutats mellan 2014 och 2020. Pristagarna kommer att få diplom och plakett vid en ceremoni senare i höst.

Priset har fyra mål

  • Belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete.
  • Identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder.
  • Använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande.
  • Uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt programkontor för Erasmus+ och utser årligen de svenska vinnarna av det nya europeiska priset för innovativ undervisning.

Läs mer om nya Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning 

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar