Lyssna

Sverigekarta visar kommuners engagemang för internationellt samarbete

UHR:s nya Sverigekarta gör det enkelt att få en överblick av antalet ansökningar om bidrag för internationella samarbeten och utbyten som kommuner har gjort inom skola, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Sverigekartan visar antalet ansökningar om bidrag för internationella utbyten och samarbeten per län, komun och utbildningsorganisation. Kartan visar bland annat antal mobiliteter och beviljat bidragsbelopp för projekt inom Atlas, Erasmus+ och Nordplus och skolor som deltagit i digitala samarbetsprojekt via eTwinning.

”Kartan är ett utmärkt verktyg. Jag kan se vilka förskolor och skolor som är aktiva inom UHR:s program och var det kan behövas lite stöttning från mig för att fler ska komma igång”, säger Johan Eggers, fritidspedagog på Rödebyskolan i Karlskrona och ansvarig samordnare för internationella samarbeten på kommunens kunskapsförvaltning.

Den nya kartan illustrerar också en ranking beräknad på antal beviljade ansökningar per 50 000 invånare. Rankingen kan användas för att jämföra antalet beviljade projekt per län och kommun.

Johan Eggers arbetar med UHR:s program sedan över tio år tillbaka. Under dessa år har han sett hur kommunen förbättrat sitt internationella fokus. Från att ha haft ganska lite aktivitet har Karlskrona numera många olika projekt i gång och för alla åldrar.

”Internationellt samarbete har ett stort värde. Eleverna höjer sitt intresse för skolämnena och vidgar sina vyer. Det gör våra skolor attraktiva som arbetsplatser och det medför att vi behöver utveckla oss och vara ”på tårna” när det gäller språk och samverkan”, säger Johan Eggers.