Gå till huvudinnehåll

Ta chansen - sök bidrag genom Erasmus+ strategiska partnerskap

Nå längre i er skolutveckling genom att samarbeta med organisationer i Europa. Att driva utvecklingsprojekt med organisationer från andra europeiska länder har många fördelar. Sök finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap, sista ansökningsdag är framflyttad till den 26 mars.

Genom Erasmus+ strategiska partnerskap kan er organisation få finansiering för att tillsammans med andra organisationer i Europa utveckla och tillämpa innovativa metoder som utvecklar verksamheten och höjer kvaliteten i utbildningen.

Projektsamarbeten bidrar till att främja samarbeten och erfarenhetsutbyten över gränserna. De strategiska partnerskapen ska utgå från verksamhetens utvecklingsbehov och ska kopplas till de utbildningspolitiska målen på såväl nationell som europeisk nivå.

Läs mer om de olika delprogrammen för Erasmus+ strategiska partnerskap:

Förskola, grundskola, gymnasieskola

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Erasmus+ strategiska partnerskap - mellan skolor

Yrkesutbildning, inklusive yrkesgymnasium

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Universitet och högskola

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning