eTwinning Sverige på Universitets- och högskolerådet har delat ut tolv nya kvalitetsmärken till utmärkta projekt, och presenterar här vart och ett i korthet. Vi gratulerar både lärare och elever.

Kvalitetsmärken 2020

Lies mit uns! Teil 2: Der Mensch und seine Welt / Read with us! Part 2: The man and his world

Barbara Marten, Växjö katedralskola, Växjö

"Läs med oss!" är den andra delen av en serie på fyra projekt, som i sin tur är en del av ett Erasmus+projekt. Deltagande gymnasieelever och lärare från Sverige, Tyskland, Polen, Österrike och Ungern arbetade kring ämnet ”Människan och hennes värld”. Arbetet baserades på en projektkanon för passande litteratur. Eleverna diskuterade, publicerade egna artiklar, ett kapitel i en bok, dikter och kommenterade andras verk. Under läskampanjen genomförde eleverna lektioner på engelska, tyska och sitt modersmål där de uppmuntrade sina klasskamrater att läsa en bok från kanon. Eleverna gjorde även en utställning i skolbiblioteket om läsvärda böcker i projektets ämne. Eleverna förvärvade även interkulturell kompetens och lärarnas stärkte sin kompetens inom området.

Sustainable Christmas Cheer

Ann Söderberg, Norgårdenskolan, Uddevalla

Projektet ”Sustainable Christmas Cheer” handlade om julen som är en av de vackraste traditionerna, men som kan vara mycket negativt för miljön. Lärare från Spanien, Litauen och Sverige, med elever på mellan-och högstadiet, arbetade tillsammans i projektet. Syftet med projektet var att göra eleverna medvetna om vad man kan göra för att vara mer miljövänliga med julfirandet, sprida kunskapen vidare till familjen, vänner, tillverkare och för att värna om vår planet. Projektet fick eleverna att se olika aspekter av hur det går att förändra traditionella sätt att fira jul. Eleverna blev medvetna om miljövänlighet, återanvändning och lära sig om andra kulturers traditioner. De bekantade sig med andra språk och fick en förståelse för andra kulturer.

#Stay In-Stay SaFe Challenge

Johanna Laronsson, Rödebyskolan, Karlskrona

Projektet, med tio deltagande länder, kom till för att skapa glädje i den tuffa situationen med karantän i Europa med många länder som hade stängda skolor – dels för att kunna ge elever på mellanstadiet som är hemma uppgifter att jobba med, dels också för att skapa glädje tillsammans oberoende i vilket land eller var eleverna går i skola. I projekt fick elever och lärare veckovis uppdrag för att ge glädje och stöttning. Det kunde till exempel vara att klä ut sig, fota något, göra en skattjakt eller skapa något kreativt. Eleverna har fått stor insyn i hur andra elever i Europa haft det under karantän och lock down. Eleverna har fått se platser runt om i Europa och genom projektet har alla förstått vikten av att samarbeta och hjälpas åt. Eleverna har arbetat både tillsammans i grupp och enskilt. Eleverna har varit på uppdrag med hela klassen och i andra uppdrag har de arbetat enskilt.

Struggle Against Violent Extremism (SAVE)

José Gabriel Molina Avella, Nyströmska skolan, Söderköping

Gymnasieskolor i sju länder har tillsammans jobbat med projektet ”SAVE”. Syfte med projektet var att utbilda både lärare och elever för att både förebygga och att ta itu med extremism och radikalisering som leder till terrorism. I projektet diskuterades med hjälp av olika övningar bland annat stereotyper och fördomar, ökad medvetenheten och förståelsen för extremism i allmänhet, bakgrundsfaktorer för radikalisering, radikaliseringsprocess för ungdomar med fallstudier och att hålla svåra samtal i klassrummet. Eleverna fick en god insikt i de olika rekryteringsprocesserna som extremistgrupperna använder för att övertyga nya medlemmar. Projektet handlade till stor del om att stärka gemensamma och grundläggande värden för ett inkluderande samhälle.

Artistic Christmas Wishes 2019

Natasa Kolarevic, Karlbergs skola, Stockholm

I projektet har eleverna på lågstadiet fått ta del av möjligheten att arbeta med eTwinning för att dela skolarbeten och inspirera och inspireras av elever på Island. Med projektet fick eleverna lära sig mer om Island, och göra jämförelser med Sverige. Eleverna fick möjligheten att vara kreativa, välja konstverk att utgå ifrån och arbeta på egen hand. Eleverna övade på att sjunga gemensamma sånger som framfördes genom inspelningar. Eleverna övade på fraser på engelska men också andra språk. Eleverna träffades digitalt, vilket var uppskattat och inspirerade dem för fortsatt samarbete. Det var även viktigt att eleverna fick reflektera över vilka kunskaper de har om Island och Sverige.

Stories Bring Us Closer

Johanna Laronsson, Rödebyskolan, Karlskrona

Tillsammans med Grekland, Spanien, Kroatien, Italien har Rödebyskolan drivit projektet ”Stories Bring Us Closer”. Projektets syfte var att uppmuntra eleverna, på lågstadiet, att läsa och skriva historier inom olika teman, och att sedan träna sig i att kunna berätta dessa för sin klass. Elevernas självförtroende ökade när det gällde att genomföra muntliga presentationer, eleverna utvecklade sina läsvanor och förbättrade sina skrivfärdigheter. Lärarna tillämpade och utvecklade sina färdigheter i både formell och informell inlärningsaktivitet, och lärarna delade praktiska idéer om hur man inkluderar berättelser i undervisningen. På ”World Storytelling Day” genomförde eleverna uppläsningar i respektive land. Med projektet har eleverna ökat sin glädje att läsa böcker och lärt sig att uppskatta tjusningen i att försvinna in i böckernas fantastiska fantasivärld.

Cultural boxes: from Stockholm to Logroño

Emilio Vitoria, Internationella Engelska Skolan, Nacka

Tillsammans med en högstadieklass i Spanien har Emilio Vitorias klass i Nacka haft ett språk- och kulturprojekt. Eleverna skapade ”kulturlådor” med innehåll som representerade varje land. Projektet syftade till att främja aktiva och användbara språkkunskaper på ett främmande språk. Att samla en "kulturlåda" som förkroppsligar vad de tror att den kan representera, om sin egen stad och land fick eleverna att fundera och reflektera om sin egen identitet. Eleverna blev mer medvetna om hur de kan uppfattas av andra, vilket ledde till intensiva diskussioner om stereotyper och kulturella myter. Trots den uppenbara språkliga skillnaden insåg eleverna att de delade en gemensam europeisk kultur, och att de flesta tycker om samma musik och filmer, och att de till och med har liknande vardagsbekymmer med skola, familj och vänner.

How diversity makes us one!

Emelie Hahn, Gränbyskolan, Uppsala

Högstadieskolor i Sverige, Grekland, Italien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike har tillsammans drivit projektet. Syftet med projektet var att ta itu med sociala processer som diskriminering, social utslagning och rasism. Som en del av vårt dagliga liv står vi inför främmande språk, kulturer och traditioner i våra egna länder. Fler och fler multikulturella samhällen utvecklas idag. Olika kulturella bakgrunder omger varje individ. Projektets mål var att få våra högstadieelever att bli aktiva och medvetna, att se möjligheter och att ta ansvar för att skapa en öppen, tolerant och gemensam europeisk framtid. De pedagogiska tillvägagångssätten eleverna använde under projektarbetet var självständig forskning och uppgifter, grupparbeten och arbeten där hela klasser har arbetat tillsammans. Eleverna har också arbetat i internationella par och grupper, och även ämnesövergripande. Problembaserat lärande var en viktig del i många uppgifter inom projektet.

Eco Tweet: Little Scientists

Karin Ceder, Böle förskola, Piteå

Förskolor i Turkiet, Norge, Slovenien, Grekland, Polen, Tjeckien, Estland, Island, Spanien, Slovakien, Italien och Sverige har tillsammans haft ett miljöprojekt. Förskolebarnen hade ett tema i månaden som till exempel om vatten, luft, eld, biologi, kemi och naturkunskap. Till varje tema var det specifika uppgifter för barnen. Lärarna har utbytt erfarenheter, pedagogik och metodik. Syftet har varit att göra barnen medvetna om miljön och hur miljön kan förbättras, utifrån ett positivt synsätt, att se möjligheterna.

A piece of Me To know Each Other

Peter Degerman, Smultronbackens förskola, Skellefteå

Smultronbackens förskola i Skellefteå har tillsammans med förskolor i Rumänien, Portugal, Grekland haft ett kulturprojekt. Syftet med projektet var att barnen fick lära sig om varandras länder, kultur, traditioner, dans, musik, konst och mattraditioner. Genom projektarbetet stimulerades barnens olika färdigheter, språk och kunskap om andra länder. Inkludering var en viktig del av projektet, eftersom det fanns med barn med funktionsnedsättningar. Olika uttryck och kommunikation var utan tvekan de mest utvecklande områdena i projektet. Vi arbetade med språk, relaterade till projektets olika uppgifter, och matematik speciellt vid utförandet av kulinariska recept, och även musik och dans. När det gäller kunskap om världen, arbetade barnen först med den egna kulturen och traditioner, mattraditioner, för att senare interagera och dela med de andra förskolorna. Barnen fick även kunskap om, och prova på digitala möjligheter.

Be Active, Be Happy

Mia Setthammar, Linåkerskolan, Svalöv

Projektet hade 24 deltagande skolor från flera länder i Europa. Syftet med projektet var att ge eleverna strategier för att balansera sina liv, och hålla sig mentalt friska i den digitala eran. Läraran betonade de positiva aspekterna av digitalisering genom att uppmuntra eleverna att samarbeta, kommunicera, tänka kritiskt och kreativt, men också ta itu med riskerna. Strategin var att främja elevernas välbefinnande samtidigt som digitalisering integreras i deras liv. Projektet syftade till att förebygga psykisk sjukdom som kan uppstå av överanvändning av digitala enheter och skärmtid. I projektet hade eleverna utomhusaktiviteter med olika mål: 1. Att känna och öva en fysisk aktivitet i den naturliga miljön. 2. Eleverna deltog i utomhusaktiviteter, samt utvecklade autonomi och respekt för naturen och allt omkring dem. 3. Att öka värdet av fysiska och sportaktiviteter som syftar till att skapa hälsosamma vanor. Eleverna har ökat sin personliga mentala och fysiska styrka genom att delta i projektet. De har fått lära sig att ha en balans mellan att vara online och offline. Eleverna har även lärt sig om regler och bestämmelser som gäller för dataanvändning i EU.

Present till mitt hemland

Amela Isanovic, Språkcentrum, Göteborg

Amela Isanovic har tillsammans med 41 skolor i Bosnien och Hercegovina drivit projektet ”Present till mitt hemland”. I projektet firade eleverna, i olika åldrar, från Sverige och Bosnien och Hercegovina nationaldagen, i Bosnien och Hercegovina. Projektet inkluderade flera gemensamma aktiviteter där eleverna närmade sig sitt hemland på ett kreativt sätt. Det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet gjorde det möjligt för elever att utveckla team- och forskarkompetenser, presentationsfärdigheter och att arbeta med olika webbverktyg. Lärarna visade aktiviteterna i skolan för att fira nationaldagen, på eTwinning-plattformen. Eleverna i Sverige utvecklade sina språkkunskaper i bosniska, de lärde sig nya ord, och utvecklade sina språkliga möjligheter. Eleverna deltog i videomöten, där de fick träffa varandra, och gemensamt fira nationaldagen. Eleverna fick lära känna sin stad, dess historia, sevärdheter och historia, i många städer i Bosnien och Hercegovina. De fick möjlighet att utveckla kärlek till ett hemland till (Sverige och Bosnien).

Nyfiken på Quality Label?

Har du ett eTwinningprojekt och är nyfiken på vad kvalitetsmärket är och hur man söker det? Vi berättar mer på sidan Utmärkelser och priser